Emancipatie en dan….. In 1863

Emancipatie en dan….. In 1863

← Terug

[ad_1]

Emancipatie en dan…..

In 1863 zag de gouverneur er persoonlijk op toe dat er door de planters contracten werden gesloten opdat er op de plantages tijdens het 10-jaar durende Staatstoezicht ‘gewoon’ zou worden doorgewerkt. Voor een tweetal plantages gold een uitzondering, Waterloo en Hazard, daar ging men het Staatstoezicht in zonder contract .

In september 1863 bezocht de gouverneur persoonlijk diverse plantages in de districten Commewijne en Cottica om erop toe te zien dat er contracten werden afgesloten. Hij reisde vervolgens af naar Nieuw-Rotterdam om ook in Nickerie tot contracten te komen.

Er bleken al de nodige werk-contracten getekend met daarin een afgesproken gemiddelde vergoeding van 80 cent. Gezien de ontvangen compensaties door de planters van 300 gulden per geëmancipeerde kon dit gedurende de eerste jaren geen problemen voor de planters opleveren.

Op de plantages Hazard en Waterloo wensten de geëmancipeerden niet te tekenen. Ten tijde van de emancipatie in 1863 bestond de slavenmacht daar op Hazard uit 170 en Waterloo uit 241 mensen. Kennelijk was er met ze gesproken want er werd genoegen genomen met hun bereidverklaring om op de plantages werkzaam te blijven.

De plantages Hazard en Waterloo waren ten tijde van de emancipatie niet vergelijkbaar met andere plantages. Door toedoen van Robert Kirk (1815-1894) waren ze de modernste van Suriname. Reeds in 1859 waren ze voorzien van vacuümpannen en centrifugaal toestellen. In datzelfde jaar kwam de EBG post op de plantage tot stand. Deze post werd opgericht op het verzoek van Robert Kirke en de benodigde grond werd door hem geschonken. Omstreeks 1870 werd er een grote kerk gebouwd.

Pas een aantal jaar na afloop van het staatstoezicht schakelden deze plantages over op contractarbeid. Inmiddels was ook de plantage Nursery aangekocht, en de drie aaneengesloten plantages vormden feitelijk één groot bedrijf. Kirk overleed in 1894, maar zijn plantages zouden floreren tot de wereldcrisis in de dertiger jaren van de 20e eeuw.


[ad_2]
  Auteur: Nico Eigenhuis
FOSTEN TORI NANGA HISTORI