Doorgowa

Doorgowa

← Terug

[ad_1]

  Auteur: Nico Eigenhuis

 

Doorgowa

 

Met de eerste contractanten van de Lalla Rookh kwam in 1873 ook een 8-jarig jongetje mee, van wie alleen de achternaam Doorgowa in de registers werd genoteerd. Zijn levenspad na zijn aankomst op Kila, Hindi voor het Fort Nieuw Amsterdam, laat zich als volgt reconstrueren.

 

Doorgowa (1865-1931) stond genoteerd als contractant B/146 en zou veld en fabrieksarbeid gaan verrichten op plantage De Resolutie te Beneden Cottica. Doorgowa kwam niet alleen naar Suriname, zijn 49-jarige moeder Khooseeal Jeereea zou op dezelfde plantage tewerk worden gesteld. Van haar zou worden genoteerd dat ze in de jaren 1875 en 1876 werk verzuimde. In 1878 liep haar contract af, maar ze kreeg toestemming in Suriname te blijven, waar ze in 1885 op de Resolutie overleed.

 

Er was op de Lalla Rookh nog een contractant met de achternaam Doorgowa die te werk werd gesteld , de 23 jarige Deenah Doorgowa. Ook van hem stond een aantal keren werkverzuim genoteerd, maar hij verrichte ook overwerk in 1876. Mogelijk was deze jonge contractant ook een zoon van Khooseeal Jeerea, en waren ze met zijn drieën naar Suriname afgereisd. Deenah zou in het laatste jaar van zijn contract in 1878 op De Resolutie komen te overlijden.

 

De grote suikerplantage De Resolutie, tussen Braamspunt en Fort Nieuw Amsterdam werd na 1799 aangelegd door planter Van Ommeren, die in 1773 met het schip De Resolutie naar Suriname was gekomen. Het startte als katoenplantage, en werd hierna een van de eerste suikerplantages waar een stoommolen werd ingezet. Ten tijde van de emancipatie stond de plantage op naam van Bijlaart en Röperhoff en waren er 447 geemancipeerden. De doorstart met Chinese en Hindostaanse contractanten kreeg invulling door de Nederlandse Handelsmaatschappij. Gezagvoerder op de plantage was J. Mavor jr, de zoon van de gezagvoerder op Marienburg, die in 1902 bij de opstand aldaar om het leven werd gebracht.

 

Doorgowa, die dus op 8-jarige leeftijd te werk werd gesteld, zou tot 1894 onder contract staan op de Resolutie, en werd in 1885 tijdelijk ook te werk gesteld op Mariënburg. Na afloop van zijn contract kreeg hij in 1905 een perceel in gebruik aan de Koffiedjompoweg aan het Pad van Wanica in de tijd dat daar de spoorlijn werd aangelegd. Hij zou hierna in de jaren 1906-1907 een contract krijgen van Fernandes die op plantage Leliëndaal zich met de Cultuurmaatschappij Leliendaal en Ellen zou storten op de teelt van o.a. Bacove.

 

Hij keerde hierna terug naar Para, waar hij te Beneden Para in 1917 in het huwelijk trad met Ganesh Sohodra (354/Y), die in 1896 op 24-jarige leeftijd naar Suriname was gekomen en op plantage Voorburg had gewerkt. Kennelijk werd Doorgowa in 1931 ziek en volgde de destijds nog gebruikelijk verwijzing naar Lansigron. Hij overleed in 1931 op ’s Landsgrond Boniface.

 

Voorland De resolutie

  Auteur: Nico Eigenhuis

[ad_2]