De Wit-Russen

De Wit-Russen

← Terug
  Auteur: Nico Eigenhuis

De Wit-Russen

Aan het begin van de koude oorlog kwam in 1949 een groep van 30 Wit-Russen als immigrant naar Suriname, met daarbij de garantie dat ze niet- communistisch waren. Een schets van de gang van zaken.

 

De groep betrof 30 technici die ten tijde van de communistische opmars uit China waren gevlucht en op de Philippijnen terecht waren gekomen. Ze kwamen op verzoek van de International Refugee Organisation via tussenkomst van de Nederlandse regering.
Qua huisvesting werd gedacht aan het huren van het gebouw van Kong Ngie Tong, maar ze kwamen uiteindelijk op Halikibe terecht, op de plek waar later hotel Torarica is gebouwd.

 

Hun komst werd op humanitaire gronden toegestaan, en een aantal Surinaamse bedrijven zag de technici graag komen. Het bleken prima vaklieden. Een paar van ze kwam te werken bij het departement openbare werken en verkeer. De verantwoordelijke minister van Sociale Zaken w.g. J.C. Zaal zag in hen een stimulans om de vakkennis op te voeren en arbeidsprestaties te verbeteren.
Dankzij de krantenberichten uit die tijd zijn de namen van betrokken nog bekend. De afbeeldingen betreffen beroemde Wit-Russen en de namen van de Wit-Russen die in Suriname terecht kwamen.

 

  Auteur: Nico Eigenhuis