De Vries

De Vries

← Terug

De Vries

Al voordat de Zeeuwen naar Suriname kwamen waren er ten tijde van de Spaanse heerschappij in Suriname vanuit Nederland pogingen om handelsposten ter plaatse te vestigen. De eerste daarvan was in 1613 een kleine Amsterdamsche factorij. In 1634 meldde zich ook David Pieterse de Vries aan de Wilde Kust.

David Pieterszoon de Vries (1593- 1655) was een Nederlandse zeeman uit Hoorn waar hij vermoedelijk een koopmans- en schippersopleiding volgde op de beroemde school van Robbert Robbertz. le Canu . Hij maakte zeven grote reizen die zijn terug te vinden in zijn boek “Korte historiaelende Journaels Aenteyckeninge, van verscheyden voyagiens in de vier deelen des wereldts-ronde, als Europa, Africa, Asia ende America gedaen, 1618-1644

In 1629 zeilde hij met achtentwintig kolonisten naar Noord-Amerika en vestigde er in 1631 de Swanendael Colony in Lewes, Delaware, De reis was georganiseerd voor de Nederlandse West-Indische Compagnie door vijf kooplieden uit New Amsterdam, die hoopten beschermheilige van de kolonie te worden, waaronder Kiliaen van Rensselaer .

In 1634 zeilde hij in opdracht van Jan Bicker vanuit Texel naar de rivier de Cajenne waar hij dertig planters aan wal zette op het eiland Mecoria. Vervolgens bezocht hij de Marowijne-rivier en uiteindelijk de Surinamerivier, waarbij hij de Engelse kapitein Marshall ontmoette.

Daarna vervolgde hij zijn reis naar Berbice en Essequibo. Bij terugkomst in Nederland bleek de prijs van het door hem meegebrachte verfhout zodanig was gedaald dan zijn reis verliesgevend was.

In 1638 ging hij naar Nieuw-Nederland -het huidige New York- als passagier op een schip van de WIC. Hij ging voor een langer verblijf en stichtte op Staten Eiland een kolonie, later uitgebreid met de kolonie ‘Vriesendael’, stroomopwaarts voorbij Fort Nassau. De Vries was ten tijde van de ruil van Nieuw-Nederland voor Suriname in 1674 reeds overleden

 

FOSTEN TORI NANGA HISTORI

 

  Auteur: Nico Eigenhuis