De Leysweg

De Leysweg

← Terug

Leys

De Leysweg in Suriname is vernoemd naar Jozias Jacob Leys, Hij speelde na zijn komst naar Suriname een belangrijke rol in het landbouwonderwijs en ontwikkelde zich er begin 20-ste eeuw tot een voorstander van een nieuwe Nederlandse Boeren-kolonisatie.

Jozias Jacob Leys (1868-1926) kwam tijdens zijn studie Engels in Oxford tot de conclusie dat zijn grootste belangstelling lag in de kennis der natuur. Hij was hierna in Doetinchem werkzaam aan de Groen van Pinksteren Kweekschool waar hij directeur van werd. Ter plekke betekende hij veel voor de landbouw in de Achterhoek en was actief voor de Gereformeerde kerk.

In Suriname zou hij hoofd van het landbouwonderwijs worden. In 1915 werd door hem een cursus landbouwkunde gestart aan de Hendrikschool. Leys verzorgde hierbij les in scheikunde, natuurkunde en plant- en dierkunde. De directeur van de landbouw gaf les in grondbewerking en A.W. Drost in plantenteelt en plantenziekten.

Leys was in Suriname ook maatschappelijk actief. In 1918 richtte hij de Surinaamse kiesvereniging op, die zich als planterspartij manifesteerde. Ook droeg hij bij aan de Studiekring Suriname. Leys zou hiernaast niet alleen publiceren over de landbouw maar ook over de veeteelt in Suriname. Hij leverde ook een bijdrage aan een publicatie over 75 jaar “Boeroes” in Suriname.

In 1924 boog hij zich in Canada over de mogelijkheid tot het ter plaats vestigen van Nederlandse boeren. Hij maakte daarbij de vergelijking met de Surinaamse situatie waarbij hij aangaf dat die zijn voorkeur had mits er aan een aantal voorwaarden werd voldaan op het gebied van teeltkeuze, bepoldering en verscheping .

Leys eindigde zijn carrière aan de Koningin Emma-school in Amsterdam

 

  Auteur: Nico Eigenhuis