De cultuurtuin

De cultuurtuin

← Terug

De culturele tuin

De cultuurtuin in Paramaribo is aangelegd als plaats waar landbouw cultures konden worden getest. Door de enthousiaste deskundigen die er samenwerkten werd -met hun partners- ook een impuls gegeven aan het culturele leven in Paramaribo. Hun aanwezigheid leidde tot de nodige faciliteiten op het gebied van o.a. sport, musea, bibliotheek en theater.

De Cultuurtuin in Paramaribo is aangelegd naar voorbeeld van de Bogortuin, de hortus botanicus in de Indonesische stad Bogor, tot 1949 bekend als Buitenzorg, dat in 1817 werd aangelegd door dr. Caspar Georg Carl Reinwardt.

Nadat in de jaren 1884/ 1885 de botanicus Suringar voor wetenschappelijk onderzoek in West-Indië was bepleitte hij in zjin ‘Botanische excursie naar West-Indië’ de aanleg van een botanische tuin in Suriname. In 1898 trad J.R. Wigman aan als eerste directeur en in 1908 werd plantage Slootwijk opgekocht voor de vestiging van de cultuurtuin.

In 1914 werd op de cultuurtuin de Zwitserse plantenziektekundige Stahel aangesteld. Hij nam met zijn echtgenote mw Stahel-Jordi de nodige initiatieven op cultureel gebied, en was onder andere betrokken bij de organisatie van een grote fototentoonstelling in 1917. Aan zijn team werden diverse deskundigen toegevoegd met culturele belangstelling, en tijdens zijn expedities zou hij ook de fotograferende zussen Curiel meenemen.

In 1921 kwam Walther Edwin Hewitt met het plan om ter plekke een sportterrein aan te leggen. Hij kreeg het akkoord van Dokter Enst Snellen. . In 1954 werd het cricketterrein ter plaatse vernoemd naar Dr E. Snellen. Citrusdeskundige en Zionist Oppenheim die voor de oorlog naar Suriname kwam zou een blad uitbrengen met de naam Teroenga.

Tot slot waren er Geyskes en het echtpaar Schols-Van Suchtelen die betrokken waren bij de oprichting van het Surinaams museum en de oprichting van het Cultureel Centrum Suriname. De Cultuurtuin zou als culturele tuin ook onderdak bieden aan de Paramaribo Zoo. Het initiatief voor deze Zoo staat op naam van Johan Pengel.

Een van de blikvangers in de Zoo, de Jaribu, ook wel bekend als Blasman

 

  Auteur: Nico Eigenhuis