De arts Lampe

De arts Lampe

← Terug

Dr Lampe

De arts Lampe was zich in Suriname als directeur van 'sLands hospitaal' zeer bewust van de historische context van zijn werkzaamheden. Hij werkte er rond 1930, in een tijd dat de ziektes als lepra uit de taboesfeer kwamen, en er bij de behandeling successen werden geboekt.

Dr P.H.J. Lampe werkte in Suriname als militair geneesheer en hygiënist. Hij verwoordde over de historie van de geneeskunde in Suriname dat in het jaar 1688 op het kerkplein het landsgasthuis werd ondergebracht, tezamen met de kerk en het raadhuis. Na de grote brand van 1821 werden de patiënten overgebracht naar het in 1760 gebouwde militair hospitaal.

Naar aanleiding van zijn verblijf in Suriname kwam hij tot diverse publicaties, waaronder in 1929 met Ch. Simons tot de publicatie "Lepra in Suriname". Hiermee werd een start gemaakt met de nieuwe aanpak bij de behandeling van de patiënten. Door het opstellen van statistieken ten aanzien van de aantallen patiënten en het succes van de gekozen behandelingen werd een stringente monitoring van de patienten doorgevoerd.

In zijn aanwezigheid werd in het jaar 1930 de wettelijke afzondering van lepra-patiënten afgeschaft met als tegenhanger de eis dat patiënten verplicht werden mee te werken aan hun behandeling. Lampe had graag zijn werk in Suriname voortgezet, maar werd overgeplaatst naar Batavia te Nederlands-Indie, waar hij ging experimenteren met lichttherapie.

Lampe werd in 1933 voor zijn werk in Suriname geridderd, en werd er opgevolgd door Dr Cool. Na zijn werk te Batavia kwam hij in Leiden te werken. Hij ging in 1960 met pensioen.

  Auteur: Nico Eigenhuis