Darhe Jesarim

← Terug

Darhe Jesarim

In Suriname ontstond in de 17e en 18e eeuw een gekleurde Joodse gemeenschap. Vanaf 1759 mocht deze zich in een Siva verenigen en er een gemeenschapsruimte op na houden, de Darhe Jesarim (de weg der rechtvaardigen). Het houden van eigen gebedsdiensten werd ze niet toegestaan.

De Sefardische Joden vestigden zich medio 17e eeuw rond Jodensavanne en hadden daar sinds 1685 een eigen Synagoge. Begin 18e eeuw kwam de groep Ashkenazische Joden voornamelijk in Paramaribo terecht; de Synagoge aan de Keizerstraat is aan ze te danken. Voor de beide groepen joden geldt dat deze relaties aangingen buiten de eigen geloofsgroep waardoor er ook een gekleurde joodse gemeenschap ontstond. Deze werd echter niet als volwaardig gezien waardoor de leden van de groep slechts als congreganten te boek stond.

In 1759 kreeg de gekleurde joodse gemeenschap van zowel de Sefarden als de Asjkenazien toestemming om zich te verenigen in een eigen broederschap of Siva, die vanaf 1791 ontmoetingen kenden in een eigen gemeenschapsgebouw, het Darhe Jesarim.

Nadat in 1793 toestemming werd gevraagd ter plekke ook gebedsdiensten te houden werd hier een stokje voor gestoken. Het gebouw van Darhe Jesarim werd niet lang hierna -in 1801- afgebroken.

Toevoeging Wiki Suriname:  Het gebouw van Darhe Jesarim stond op het huidige Sivaplein op de hoek van de Domineestraat en de Zwartenhovenbrugstraat

Op de foto het Sivaplein

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht en buiten