Codrington

Codrington

← Terug

Codrington

Toen de Britse planters medio 19e eeuw hun werkterrein verlegden naar Suriname kwamen werden er op de Surinaamse plantages ook Codrington's te werk gesteld. Hun naam verwijst naar een Britse Sugar Baron met een hoofdkwartier op Barbados.

De suikerplanter Christopher Codrington (1668-1710) werd geboren te Barbados als zoon van de kapitein-generaal van de Benedenwindse eilanden. Als jonge man werd hij voor zijn opleiding naar Engeland gestuurd. HIj studeerde in Oxford en werd een enthousiaste boekenverzamelaar.

In 1694 volgde hij Willem III van Engeland naar Vlaanderen. In 1695 werd hij er kapitein van het 1e regiment. In hetzelfde jaar vergezelde hij de koning naar Oxford en verzorgde hij "een zeer elegante universitaire oratie die de publieke vreugde uitdrukte van de universiteit om zijne majesteit te zien." Codrington had tegen die tijd de reputatie van een verstandig geleerde.

Na de Vrede van Rijswijk gaf Konig William hem het bevel over de eilanden, als opvolger van zijn overleden vader. Als gouverneur werd in 1702 tegen hem een beroep ingesteld door de inwoners van Antigua. Dit document is terug te vinden in de naar hem vernoemde Codrington Bibliotheek en werd uiteindelijk voorgelegd aan het Lagerhuis, dat het afwees.

Nadat onder Anne's bewind een nieuwe oorlog uitbrak met Frankrijk en Spanje, waren Codringtons eerste militaire operaties als kapitein-generaal succesvol. Maar in 1703 vond de expeditie tegen Guadeloupe plaats, die een mislukking werd. Hierna nam hij ontslag en trok zich terug op zijn landgoederen in Barbados. Hij werd na zijn dood in Engeland begraven.

Op Barbados leeft zijn naam voort in het naar hem vernoemde Codrington College.

  Auteur: Nico Eigenhuis