Bonne Dr -Afaka-schrift

Bonne Dr -Afaka-schrift

← Terug

Bonne

Dr C. Bonne ontpopte zich na zijn aanstelling als gouvernementarts tot pionier op het gebied van de openbare gezondheidszorg in Suriname. In 1916 had hij een ontmoeting met een zekere Abena die het Afaka-schrift beheerste.

Dr Cornelis Bonne (1890-1948) was in Suriname werkzaam als leraar aan de geneeskundige school en als lid van de Geneeskundige commissie. Hij hield zich er in het bijzonder bezig met het onderzoek naar lepra.

In 1919 rapporteerde hij in positieve zin over de voorkomende ziektes in het land, maar sprak hierbij wel zijn zorg uit over de malaria en filaria die vooral buiten de stad een bedreiging voor de gezondheid vormden. Hij ziet het in die tijd als positief dat lepra patiënten in het land inmiddels niet langer een verborgen bestaan lijden.

Dr. C. Bonne en zijn echtgenote J. Bonne-Webster hielden zich in de jaren 1917-1918 actief bezig met de muskietenbestrijding. Ze inventariseerden hierbij de broedplaatsen in Paramaribo en deden hierbij adviezen ten einde de waterreservoirs muskietenvrij te maken. Van 1920 tot 1923 was C. Bonne Geneesheer der Suriname Bauxiet Maatschappij en in 1924 werd hij tot directeur benoemd bij het Nederlandse Kanker-instituut te Amsterdam.

In 1927 reisde hij af naar Batava waar hij president van de Universiteit werd. Hij zou tijdens de oorlog door de Japanners worden geïnterneerd en kwam na de oorlog in het Rotterdamse Havenziekenhuis te overlijden.

Bonne had in 1916 zijn ontmoeting met Abena in het militair hospitaal. In 1921 schreef hij hierover in zijn werk “Het Boschnegerschrift van Afaka”. Hierin is terug te zien dat het Afaka-schrift werd gebruikt bij de evangelisatie.

Onderstaand een fragment:

  Auteur: Nico Eigenhuis