Bernharddorp

Bernharddorp

← Terug

Bernharddorp

De eerste associatie bij het horen van de naam van het Surinaamse Bernharddorp is die van de gelijknamige Prins, en inderdaad is hij de naamgever van dit dorp.

Bernharddorp is een Inheems dorp aan de Indira Gandhiweg. De bevolking is afkomstig uit het dorp Bisri in het Zanderij-gebied. In het jaar 1950 bezocht Prins Bernhard het dorp dat toen bekend was als km 25, de afstand vanuit Paramaribo. Er zou bij zijn bezoek aan de prins zijn gevraagd om het dorp naar hem te vernoemen.

In een brief d.d. 25 februari 1951 berichtte de toenmalige overheid aan de gemeenschap van Bernharddorp dat de Prins het goed heeft gevonden dat hun dorp “Bernharddorp” mag heten.

Op de dag dat Prins Bernhard zijn bezoek aflegde en zijn naam verbond aan het dorp, werd ook de eerste kapitein van het dorp gekozen en geïnstalleerd door de Prins. In datzelfde jaar werden er aan de inheemsen 26 landbouwcomplexen en 32 woonpercelen beschikbaar gesteld en kreeg een van ze een landbouwopleiding.

Het gebied van het dorp was vroeger erfpachtterrein van het Rooms-Katholiek Bisdom. De lokale school Sint Bernardus kwam tot stand nadat in 1951 gouverneur Klaasesz en Grace Scheiders-Howard er een bezoek brachten. De naam verwijst naar Bernardus van Clairvaux (1090–1153) een Franse abt, maar dat diens naam aardig overeenkomt met die van de Prins is een mooie bijkomstigheid.

De eerste Kapitein, genaamd Calli, zou meer dan twintig jaar de kapitein van het dorp blijven. Een van zijn opvolgers droeg de naam Van der Klaus. Die laatste naam lijkt te verwijzen naar het bezoek dat in 1966 aan het dorp werd gebracht door Prinses Beatrix en Prins Claus.

De foto betreft een bezoek aan Lelydorp in 1955, bij de ontvangst van het paar op Zanderij stond dat jaar kapitein Calli van Bernharddorp voorop

 

  Auteur: Nico Eigenhuis