Barbados

← Terug

Barbados

Het beeld van Bussa op Barbados

Koffieplantage Barbados ligt aan de Warappakreek in Suriname. Natuurlijk is er een relatie met het eiland Barbados, in dit geval in de persoon Paul Wentworth.

Het eiland Barbados werd vroeger bewoond door de Arowakken, die er inmiddels zijn uitgestorven door Europese ziekten en de zware omstandigheden waaronder zij slavenarbeid moesten verrichten. Zoals in veel andere Caribische landen werden ook hier slaven uit Afrika geïmporteerd.

Het eiland werd bezocht door de Spanjaarden en de Portugezen, waarna het land door de Britten werd bezet in 1627. De situatie op Barbados eind 18e eeuw en de geplande afschaffing van de slavernij begin 19e eeuw zorgden ervoor dat veel planters hun plantages verlegden naar Suriname.

Paul Wentworth (1728-1793) was afkomstig van Barbados en was in Suriname raadsheer van het Hof van Civiele justitie. In 1756 huwde hij met de weduwe Catharina Stratius en werd hierdoor eigenaar van de suikerplantage Kleinhoop aan de Cottica en van een pas ontgonnen koffieplantage aan de Warrappakreek die hij plantage Barbados noemde. Hij verkocht de plantage kort nadat zijn vrouw in 1766 overleed.

Wentworth zou hierna betrokken zijn geweest bij geheime onderhandelingen tijdens de strijd met de Engelsen. Hiernaast was Paul Wentworth met de arts Edward Bancroft –die ook op plantage Barbados actief was- betrokken bij een spionagenetwerk rond Benjamin Franklin tijdens de Amerikaanse Revolutie. Wentworth overleed uiteindelijk in Suriname.

Op het eiland Barbados vond op 16 april 1816 de zwaarste slavenopstand plaats die Barbados heeft gekend, onder aanvoering van Bussa. Op dat moment was Bussa voorman op Bayleys. De opstand was zorgvuldig voorbereid en georganiseerd als poging om de algemene abolitionistische politiek uit die tijd te beïnvloeden.

Bussa leidde zo’n 400 vrijheidsstrijders tegen de troepen van het First West India Regiment, maar hij werd gedood in de strijd. Zijn troepen vochten door totdat zij verslagen werden met vuurwapens. Verteld wordt dat velen de strijd in gingen terwijl zij Bussa’s naam schreeuwden. Om die reden is de opstand voor generaties van Barbadianen bekend als Bussa’s Rebellion. In 1838 werd de slavernij op het eiland definitief afgeschaft.

 

  Auteur: Nico Eigenhuis