Ancient Order of Foresters

Ancient Order of Foresters

← Terug

 

De Foresters in Suriname hechten nog meer dan in Engeland aan de orale traditie of mondelinge overlevering. Liever herkauwen in plaats van opschrijven, zoals iemand het me uitlegde.

Om een enigszins betrouwbaar beeld van de AOF te schetsen, heb ik vele gesprekken gevoerd.

Ik dank in het bijzonder de broeders en zuster C. Andries, H. Kensmil, F. van Russel, A. Starke en A. Wolff voor hun hulp.

De inhoud van dit artikel inclusief eventuele fouten, is mijn verantwoordelijkheid.

Jannes H Mulder www.janneshmulder.nl

Vrijmetselarij in Suriname

 

Literatuur

Andries, C., 1971 ‘Historisch overzicht in verband met de Oprichting van het Subsidiary High Court for Surinam’. Uitgave A.O.F. Suriname.

Essed, Frank F., 1982 ‘A.O.F. Bos-arbeid’. Uitgave ter gelegenheid van de verjaardag van de Foresterie in Suriname 29 Juli 1982. Paramaribo: A.O.F.

Essed, Frank F., 1986 ‘Aloude en moderne Foresterie. Bijkans 1000 jaar georganiseerd’. Uitgave naar aanleiding van eeuwfeest Foresterie in Suriname. Paramaribo: A.O.F.

Gouvernements Advertentie-Blad (GAB), 1924 ‘Statuten van Court Humaniteit’. GAB, Ao. 1924, No. 54 van 20 Juni.

Gouvernements Advertentie-Blad (GAB), 1968 ‘Gewijzigde statuten van de Ancient Order of Shepherds’. GAB, Ao. 1968, No. 66 van 9 Augustus.

Kort, R.J., 1999 ‘Verslag Landdag, zondag 18 juli 1999 Orde van Vrijmetselarij in Suriname’. Rapport AdK-bibliotheek S.BR.9095, mei 2003.

Mulder, Jannes H., 2005 ‘Afleggen en ter aarde bestellen in Suriname’. Terebinth, 19(3): 40 – 42.

Mulder, Jannes H. & Dikland Philip, 2005 ‘Bedreigde begraafplaatsen in Paramaribo. Oso, Tijdschrift voor Surinamistiek, 24(2): 263 – 275.

Polak, J.A., 1981 ‘Foresters (The Ancient Order of)’. In: Benjamins, H.D. & Snelleman, J.F., Encyclopaedie van Nederlandsch West – Indië, 304 – 5.

Ramdanie, Nancy de., 2004 ‘Begraven met een glimlach; met de complimenten van Robin Hood’. Paramaribo Post, 2: 1.

Suralco Magazine, 1995 ´De Foresterbeweging in Suriname’. Suralco Magazine, 17(3): 1-18.

Tenoten, J.B., 1952 ‘Geschiedenis en Ontstaan der Foresterie’. Paramaribo (Museum Zorg en Hoop, Nr. 11603).

Tuinfort, Carla, 2004 ‘Afleggersvereniging Eldaah bewijst al vijftig jaar dienstbaarheid’. De Ware Tijd, 1 februari 2004.

Vlugt, Ingrid de, 1996 ‘Forester-gemeenschap: Dood is toegang tot nieuw leven’. Kompas weekblad, 1(26): 20-22.