suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
BATAVIA
 suriname  Batavia 1
 suriname  Batavia 2
 suriname  Batavia 3

ONDERWERPEN
Geschiedenis
 suriname  Immigratie Algemeen
 suriname  Javaanse immigratie
 suriname  Donko's tot Guides
 suriname  Brieven v. Wetten
 suriname  Suriname bevolkt
 suriname  Slavernij
 suriname  De 20 ste eeuw
 suriname  Indianen (oorspr.)
 suriname  Paramaribo
 suriname  Albina
 suriname  Mariënburg
 suriname  Oude kaarten
 suriname  Archieven-wijzer
 suriname  Post en postzegels
 suriname  Batavia
 suriname  Goslar
 suriname  Goud-zaken
 suriname  Geld-zaken
 suriname  Het Park
 suriname  Korps Politie
 suriname  Treinen
 suriname  Forten
 suriname  Westgrens
 suriname  Samenvattingen
     ( Engels )


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Geschiedenis - - BATAVIA

 suriname . NU terug
   BATAVIA  en LEPRAVanaf de oprichting van de leprozerie te Batavia hebben de paters Redemptoristen zich het lot der zieken aangetrokken. In de eerste vier jaren van zijn bestaan, werd het etablissement één- of hoogstens tweemaal 's jaars bezocht. Den 27ste januari 1830 werd Batavia aan de Perfect (de latere Mgr. Grooff), op diens aanbod, voorgoed tot werkkring door het gouvernement aangewezen. In dat jaar begon Grooff, uit verkregen aalmoezen een kerk met pastorie te bouwen. Wegens geldelijke problemen duurde de bouw zes jaren. De nieuwe kerk werd op 7 februari 1836 ingewijd. Een geneesheer werd pas in 1850 geplaatst.


"Peerke" Donders. Pater Donders, zalig verklaard door de Rooms katholieke kerk, vanwege zijn werk onder de melaatsen. In tijden dat er nog geen medicijnen waren voor deze zeer besmettelijke en vreselijke ziekte, verzorgde hij en de zusters deze patienten. Iedereen die melaats werd stierf een langzame en pijnlijke dood. De lichaamsdelen rotten langzaam weg. De melaatsen of leprozen werden dan uit de gemeenschap verbannen, zoals in Suriname, naar de plantage Batavia.


Pater Donders verbleef van 1856-1866 als pastoor te Batavia; doch heeft in 't geheel zes en twintig jaar onder de melaatsen geleefd en gewerkt. Van meet af aan, waren R. K. priesters, zoals eerder gesteld, betrokken bij deze melaatsen-inrichting. De 'Beknopte Geschiedenis der Katholieke Missie in Suriname door een pater Redemtorist, 1884' bericht als volgt: 'De eerste, helaas ook de laatste apostolische tocht van de Hoogeerw. Heer van der Weyden was naar de melaatschen en had plaats in de maand September 1826, toen de besmettelingen omstreeks twee jaren naar hun nieuwe afzonderingsoord, Batavia, waren overgebracht. Hun getal bedroeg ongeveer 300. Een der hutten zegende hij den 17e September tot oratorium of bidplaats. . .' Nadat Batavia in 1830 de R.K. priesters als werkterrein was aangewezen, vroeg de Weleerwaarde Heer J. Grooff een stuk terrein aan op het etablissement om daar een kerk-pastorie neer te zetten en een begraafplaats aan te leggen. Op dit verzoek werd gunstig gereageerd, hetgeen o.a. blijkt uit de hier onder volgende meetbrief.

Certificaat.

Betrekkelijk een strookje grond ter grooten van zes akkers acht C-kettingen, gelegen aan de Rivier Coppename ter linker hand in het opvaren, welke in den Jare 1834 16 september provisioneel is toegekend aan den Wel Eerwaarde heer Jacobus Groof Roomsch Catholijke Priester en Pastoor alhier te Paramaribo, voor en ten behoeve van de R. C. gemeente van Suriname. Is bij besluit van Zijne Majesteit dd. 13 april 1835 No. 411/370 in alodialen eigendom verleend aan genoemde heer Groof Priester en Pastoor alhier ten behoeve van de R. C. gemeente van Suriname, voor zooverre de R. C. Kerk, kerkhof en een strookje aangrenzend land van het Etablissement Batavia, gelegen aan de Rivier Coppename ter linker hand in het opvaren. Is door mij ondergetekende ter requisitie van den Eerwaarde heer Groof R. C. gemeente Priester en pastoor, uitgemeeten het onderhavige perceelland, ter groote van 6 akkers, 8 kettingen meteen face op beide einden, eensgelijke inhoud van 4 kettingen en tot dieptens op eene zijde (in een 2de certificaat van dezelfde landmeter voor deze uitmeting staat hier: op de noordoostelijke zijde) 17 kettingen 35 voeten, op de andere zijde (in het 2de certificaat staat: zuid westelijke zijde) 16 kettingen en 31 voeten. Belendende ten Noorden aan de Rivier Coppename, ten Oosten, Zuiden en Westen aan de gronden van het Etablissement Batavia, en in figura hebbende als door nevensgaande kaart met de letters A: B: C: D word aangewezen. Paramaribo den 10e Maart 1836 Z. Wijers en Rooymeester. Approbatie op de uitmetingskaart. Gezien de ommestaande kaart van uitmeting door den Beëedigde Landmeter Zeger Weyers vervaardigd approberen dezelven in alle zijne leeden en deele. Paramaribo den 28 Maart 1836 De Gouverneur Generaal der Nederlandsche West-Indische Bezittingen. w.g. E.L. van Heeckeren. 1 akker = 10 vierkante ketting; 1 ketting = 20.72 m en 10 vierk.ketting = 0,429 ha. 6 akkers en 8 kettingen = 2,92 h.a. (1 ketting = 66 voet; 1 voet = 0,314 m). 17 ketting 35 voet = 363,23 m en 16 ketting 31 voet = 341,25 m.

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: