suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
ARCHIEVEN
 suriname  Archieven Sur-Ned


ONDERWERPEN
Geschiedenis
 suriname  Immigratie Algemeen
 suriname  Javaanse immigratie
 suriname  Donko's tot Guides
 suriname  Brieven v. Wetten
 suriname  Suriname bevolkt
 suriname  Slavernij
 suriname  De 20 ste eeuw
 suriname  Indianen (oorspr.)
 suriname  Paramaribo
 suriname  Albina
 suriname  MariŽnburg
 suriname  Oude kaarten
 suriname  Archieven-wijzer
 suriname  Post en postzegels
 suriname  Batavia
 suriname  Goslar
 suriname  Goud-zaken
 suriname  Geld-zaken
 suriname  Het Park
 suriname  Korps Politie
 suriname  Treinen
 suriname  Forten
 suriname  Westgrens
 suriname  Samenvattingen
     ( Engels )


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     


SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Geschiedenis - - ARCHIEVEN Suriname in Nederland

 suriname . NU terug
 Wegwijzer naar Archieven

De geschiedenispuzzel van Suriname.

Omdat Nederland en Suriname nooit veel geld hebben uitgeven voor goede bewaarplaatsen van archieven in Suriname zelf, mogen we wel blij zijn, dat Nederland de archieven van de gezamelijke geschiedenis van de twee landen in beslag heeft genomen.

Meer dan vroeger, houden personen zich bezig met het zoeken naar hun roots ( afkomst ). Ook is het voor een jong land als Suriname, belangrijk voor de eigenwaarde en ontwikkeling dat het haar geschiedenis kent.

Het is dan ook van groot belang dat geschiedenis en daarmee de archieven makkelijk toegankelijk zijn voor iedereen, die zich wil bezig houden met de Surinaamse geschiedenispuzzel. En dat u van puzzelen moet houden blijkt wel uit het feit, dat de vele stukjes erg verspreid zijn over heel Nederland.

Een van de doelen die wij ons gesteld hebben is het makkelijker bereikbaar en toegankelijker maken van de geschiedenis van Suriname. We moeten samen de waarheid kunnen vinden, of die nou leuk is of niet.

Daarom deze wegwijzer, die aangeeft waar u de meeste puzzelstukjes kunt vinden. Dat wil niet zeggen, dat er geen andere plaatsen bestaan of zijn waar ook zaken bewaard worden die van belang zijn voor Suriname.


Een woord van dank aan: Barbara J. Meiboom, Archivaris Studiezaal & Inlichtingen van het Nationaal Archief in 's Gravenhage (Den Haag) voor het: Overzicht van archieven, databases en publicaties over suriname bij het Nationaal Archief


Archieven en instellingen waar historische
gegevens van Suriname te vinden zijn.I.  OVERZICHT VAN ARCHIEVEN, DATABASES EN PUBLICATIES
     OVER SURINAME BIJ HET NATIONAAL ARCHIEF IN DEN HAAGArchieven van de overheid in Suriname

Een n(adere] toegang = een extra toegang op (een deelvan) een archief:
bv. een alfabetische namenlijst of een meer gedetailleerde beschrijving van de inhoud

ALGEMEEN BESTUUR

Raad van Politie (en Justitie) 1669-1683 toegang 1.05.10.02
Hof van Politie en Criminele Justitie 1684-1828 toegang 1.05.10.02
Oud Archief Suriname, Gouvernements-secretarie 1722-1828 toegang 1.05.10.01
Hoge Raad Ned. West-Indische Bezittingen 1828-1832 toegang 1.05.08.03
Gemeentebestuur 1828-1832 toegang 1.05.11.09
Gouverneur-Generaal West-Indische Bezittingen 1828-1845 toegang 1.05.08.01
Gouvernementssecretaris West-Indische Bezittingen 1830-1847 toegang 1.05.08.02
Koloniale Raad 1832-1862 toegang 1.05.11.02
Gouverneur van Suriname 1845-1869 toegang 1.05.11.01
Handelingen Staten van Suriname (+ bijlagen) 1866-1968 toegang 2.10.44
Gouverneur van Suriname, Kabinet Geheim 1885-1951 toegang 2.10.18
Gouverneurvan Suriname, Kabinet 1952-1975 toegang 2.10.26
Rijksvoorlichtingsambtenaar Suriname 1954-1975 toegang 2.10.27.04


INSTELLINGEN met een SPECIFIEKE TAAK

Raad van Justitie/ Hof van Civiele Justitie 1671-1828 toegang 1.05.10.04
College v. Commissarissen voor Kleine Zaken 1740-1828 toegang 1.05.10.05
Rechtbank van Kleine Zaken 1828-1863 toegang 1.05.11.04
Hof van Civiele en Criminele Justitie 1828-1849 toegang 1.05.11.03
Commissariaat voor de Inlandse Bevolking 1828-1855 toegang 1.05.11.06
Militair Gerechtshof 1839 toegang 1.05.11.05
Burgerlijke Stand of DTB (Retroacta) 1662-1828 toegang 1.05.11.16
Geboorteregisters Paramaribo (microfiches) 1828-1902 toegang 2.10.61
Nederlands Portugees-Israelitische Gemeente 1678-1909 toegang 1.05.11.18
Volkstelling Suriname onder Engels Bestuur 1811 alleen op microfilm
Volkstelling Suriname 1921 1921 toegang 2.10.19.01
Volkstelling Suriname 1950 1950 toegang 2.10.19.02
Administratie van FinanciŽn 1751-1828 toegang 1.05.10.07
College v. Opzichters der Gemeene Weide 1773-1815 toegang 1.05.10.06
Kleine- of Conferentieraad 1778-1810 toegang 1.05.10.03
Controleur-Generaal van FinanciŽn 1828-1911 toegang 1.05.11.07
Het Militaire Wezen 1772-1874 toegang 1.05.10.08
Commissariaat voor Militaire Zaken Suriname 1822-1862 toegang 1.05.11.08
Nieuwe Wees-...en Onbeheerde Boedelkamer 1788-1828 toegang 1.05.11.012
Cie Nieuwe Wees-, Onbeheerde Boedelkamer 1828-1876 toegang 1.05.11.013
Index op persoonsnamen Nieuwe Weeskamer 1828-1876 n. toegang 1.05.11.20
Oud Notarieel Archief 1699-1828 toegang 1.05.11.14
Klappers op het oud-notarieel archief, op erflaters,
plantage-eigenaren, plantagenamen
ca. 1740-1780 n. toegang 1.05.11.21
Nieuw Notarieel Archief 1828-1845 toegang 1.05.11.15
Uitgifte gronden (microfilms) 1743-1824 toegang 1.11.06.05
Particuliere West-Indische Bank 1829-1870 toegang 1.05.11.17
Beheerder Surinaams Welvaartsfonds 1947-1960 toegang 2.10.27.01
Stichting Indische Pensioenen in Suriname 1952-1975 toegang 2.10.27.02
Surinaamse adviescie Technische Bijstand 1952-1975 toegang 2.10.27.03


Archieven van de overheid in Nederland

ALGEMEEN BESTUUR


Eerste West-Indische Compagnie 1621-1674 toegang 1.05.01.01
Tweede West-Indische Compagnie 1674-1791 toegang 1.05.01.02
SociŽteit van Suriname 1682-1795 toegang 1.05.03
Inhoudslijsten Overgekomen Brieven en
Papieren Societeit van Suriname
1682-1795 n.toegang 1.05.04.01 t/m .06
Stadhouderlijke Secretarie 1747-1795 toegang 1.01.50
Raad der KoloniŽn 1792-1795 toegang 1.05.02
West-Indisch Comitť 1795-1800 toegang 2.01.28.01
Raad der Amerikaansche ColoniŽn en Bezittingen 1801-1806 toegang 2.01.28.02
Ministerie van Koophandel en KoloniŽn 1806-1810 toegang 2.01.28.03
Ministerie van KoloniŽn 1814-1850 toegang 2.10.01
Ministerie van KoloniŽn 1850-1900 toegang 2.10.02
Ministerie van KoloniŽn, deelinventarissen 1900-1963 toegang 2.10.36.04
t/m .016 en 2.10.54
Gouvernementsjournalen Suriname, Curacao 1900-1963 toegang 2.10.36.014
Ministerie Algemene Oorlogvoering Koninkrijk 1942-1946 toegang 2.03.01
Directie Suriname en Nederlandse Antillen 1946-1959 toegang 2.10.35.01
Kabinet v.d. Vice Minister-President,
later Kabinet Surinaamse en Antilliaanse Zaken
1959-1975 toegang 2.10.41


INSTELLINGEN met een SPECIFIEKE TAAK

Min. KoloniŽn: Staten v. overledenen 1813-1849 n.toegang 2.10.04
Stamboekregistraties militairen O. en W. IndiŽ 1814-1950 toegang 2.10.50
Cie Protestantse kerken in 0. en W.IndiŽ 1815-1958 toegang 2.10.12
Mij ter bevordering godsdienstig
onderwijs onder de Slaven in Suriname
1828-1837 toegang 2.07.01.06
Klapper stamboeken ambtenaren Suriname 1820-1827 n.toegang 2.10.05.04
Stamboekregistraties W.-Indische ambtenaren 1850-1918 toegang 2.10.36.015
Klapper op stamboeken W.I. ambtenaren 1850-1918 n.toegang 2.10.23
Staatscommissie Slavenemancipatie 1853-1856 toegang 2.10.32
Stukken betr. opheffing van
de slavernij in West-IndiŽ
1863-1868 n.toegang 2.02.10
Min. KoloniŽn Betaalstaten Pensioenen 1868-1925 toegang 2.10.31
Troepenmacht in Suriname 1900-1975 toegang 2.13.63
Ronde-Tafel-Conferentie
Nederland-Suriname-Curacao
1945-1951 toegang 2.10.24
Ronde Tafel Conferentie West, serie H. 1951-1956 toegang: geen
Tienjarenplan/ontwikkelingshulp Suriname 1956-1975 toegang 2.10.20 en.22


Archieven van families of personen

J. Nepveu 1719-1779 toegang 1.10.60
Fam. Copes van Cattenburch 1763-1824 toegang 2.21.39
A.F. Lammens 1767-1847 toegang 2.21.183.45
Familie Gulcher 1784-1960 toegang 2.21.77
W.O. Bloysv. Treslong 1802-1804 toegang 1.10.07
Johannes van den Bosch 1807-1844 toegang 2.21.08
Familie van Lansberge 1807-1967 toegang 2.21.103
P.R. Cantz'laar 1812-1831 toegang 2.21.183.15
E.L. baron van Heeckeren van WaliŽn 1818-1838 toegang 2.21.83
J.H. Lance 1822-1835 alleen op microfilm
Familie Marchant 1822-1956 toegang 2.21.117
B.C. de Savornin Lohman 1832-1946 toegang 2.21.149
J.F.A. Cateau van Rosevelt 1847-1891 toegang 2.21.229
A.H. Botsen A.G. Bots 1853-1868 toegang 2.21.31
H.J. Smidt 1851-1921 toegang 2.21.26
J.H.R. van Schaik 1904-1960 toegang 2.21.151
R. van Lier 1911-1986 toegang 2.21.257
Mr. H.L. de Vries 1946-1975 toegang 2.21.205.67


Archieven van particuliere ondernemingen en organisaties

Plantage Spieringshoek a.d. Commewijne 1819-1955 toegang 2.20.28
Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1964 toegang 2.20.01
Plantage'La Prosperitť' 1823-1909 toegang 2.20.37.05
0.- en W.-Indische Opvoedingsmaatschappij 1851-1886 toegang 2.20.25
Stichting Culturele Samenwerking STICUSA 1948-1990 toegang 2.19.114
Prins Bernhardfonds Suriname 1955-1970 toegang 2.10.27.05


Collecties Aanwinsten

Verspreide West-Indische stukken 1614-1875 toegang 1.05.06
Aanwinsten Eerste Afdeling 15-19-eeuw toegang 1.11.01.01
Aanwinsten Tweede Afdeling 19-20 eeuw toegang 2.22.01 en.06


Kaarten

Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe   16-19 eeuw   toegang 4. VEL
Verzameling Buitenlandse Kaarten, aanvulling    16-19 eeuw    toegang 4.VELH
Dienst Hydrografie West-IndiŽ    1720 eeuw    toegang 4.HYDRO131,132
Gedrukte kaarten Oost-IndiŽ en West-IndiŽ    1920 eeuw toegang    4. GKOW
Archief van de Topografische Dienst    ca.1900-1920    toegang 4.TOPO 19
Schakels met het verleden. 39 land-en zeekaarten van Suriname in facsimile Amsterdam 1973
(Signatuurstudiezaal F7020)


Publicaties

PUBLICATIES VAN DE OVERHEID


-Gouvernementsblad van Suriname 1816-1974, met alfabetisch register 1816-1965 (met hiaten)
's-Gravenhage 1959 Bijblad op het Gouvernementsblad van Suriname 1900-1974 (V 53).

- Verslagen van Bestuur en Staat van Suriname, CuraÁao en de Nederlandse Antillen 1931-1952 ofwel Koloniale Verslagen. Zie toegang 2.02.21.02.

BIBLIOGRAFIEňN

- Nagelkerke, G.A., Derkx, J. en Rolfes, I.,Suriname. A biblography 1940-1995. Department of Carribean Studies of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology. The Hague, Leiden 1980,1990 and 1995 (3 delen).Signatuur studiezaal: SlC27-29.

- Nagelkerke, G.A, Literatuuroverzicht van Suriname,1940 tot 1970: literatuur, aanwezig in de bibliotheek van het Koninklijk lnsdtuut voor Taal , Land en Volkenkunde te Leiden. KITVL Leiden,1971 .Signatuur depot: 70 G 11.

-Nagelkerke,G.A., Biblogralisch overzicht van lndianen in Suriname 1700-1977, KITVL Leiden, 1977. Signatuur depot: 47 F2

-Wagenaar, P., Hummelinck, L.J. van der Steen Bibliografie van Suriname Amsterdam [1972] Signatuurstudiezaal: S15 C26

ALMANAKKEN

- Nederlandsche Staatsalmanak voor iedereen. Handboek betreffende zaken en personen in betrekking tot Nederland en KoloniŽn 1900-1957. Signatuur depot: V 151

Surinaamsche (staatkundige) Almanak, Almanak voor de Nederlandsche West-Indische bezittingen, Den Haag 1792-1846 (met hiaten). Signatuur depot: 53 A 10

-De Vraagbaak-Almanak voor Suriname 1925,1928. Paramaribo 1925,1928. (Voortzetting van: Surinaamsche almanak). Signatuur depot: 53A 11

OVERIGE WERKEN

- Benjamin, H.D., Snelleman Joh. F., Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indie, herdruk van de l e uitgave Amsterdam,1981. Signatuur studiezaal: S 11 D 11

- Bruining, C.F.A., Voorhoeve J., en Gordijn W., Encyclopedie van Suriname, Amsterdam 1977 Signatuurstudiezaal: S11 D13

- Bueno de Mesquita, J. en Oudschans Dentz, F., Geschiedkundige tijdtafel van Suriname bevattende een overzicht van de voornaamste wetenswaardigheden ... met het 1613 tot en met het 1924, in tijdsorde gerangschikt en voorzien van een uitvoerige alphabetische klapper [Paramaribo 19251. Signatuur depot: 60 E3

-Christiaans,P.A., het Evangelisch-Luthers doopregister van Paramaribo 1743-1809 (bronnenpublicatie) 's-Gravenhage 1996. Signatuurdepot: H33A13

- Geographische indeeling der plaatsen en plantages, (met alfabetisch register) z.pl. deel X a van de serie Publicaties Tweede Algemeene Volkstelling Suriname 1950.

Welvaartsfonds Suriname 1954. Signatuur depot: 198 C32.

- Hassankhan, Maurits S., Hira, Sandew, Historische Database van Hindostaanse immigranten in Suriname 1863-1916, 1998. Digitale versie te raadplegen in de studiezaal; de gedrukte versie staat in de handbibiotheek. Signatuur studiezaal: S 12 C 2 Zie ook de infobladen 11 en 11a.

-Hove, Okke ten- en Dragtenstein, Frank, Manumissies in Suriname 1832-1863, in: Bronnen voor de Studie van Afro-Surinaamse samenlevingen, deel 14. Utrecht 1997. Signatuurdepot: V274.19

-Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie nr. 20 (1966) p. 230-242 en nr. 4 (1950), p.160-204. Signatuur depot: H36 F (zoekwijzers onderzoek West-IndiŽ).

-Janssen, Renť en Hove, Okke ten-, m.m.v.Hoogbergen,W., Historisch geografisch woordenboek van Suriname, Utrecht 1993, in: Bronnen voor de Studie van Afro-Surinaamse samenlevingen, deel 14. Signatuur studiezaal: 812 Cl. Signatuur depot: V 274.14

- Kompagnie, Jan H., POP gids Personen op papier. Overzicht van archief- en bibliotheekbestanden metgegevens over persoons-en beroepsgroepen in het Nationaal Archief, Den Haag, z.j. Ter inzage op tafel in de toegangenruimte van de studiezaal.

- Naamboekje van de wel.ed heeren der Hooge Indische Regering, gequalificeerde persoonen enz. op Batavia mitsgaders de respective gouverneurs, directeurs, commandeurs .. van Nederlands-India ... als mede alle Gouveneurs-Generaal sedert den Jaare 1610, neevens de Hooge Regeeringe en andere collegien en bedienden op Suriname 1723-1794. Amsterdam 1723-1794 . Sig natuur depot: kast 386, 68 Al-Fl: de jaren 1735-94; kast 387, 68 Kl:de jaren 1726, 1736-38, 1744-46, 1749-51,1755, 1772 - Schiltkamp, J.A. en Smidt, J. Th. de- (red.), West Indisch Plakaatboek 1. Suriname Plakaten, ordonnantiŽn en andere wetten, uitgegeven in Suriname, 1667--1816 (2 delen) Signatuurdepot: H27 Fl-2

II. Andere archieven in Nederland waarin stukken en dokumenten
      aanwezig zijn die van belang zijn voor Suriname.


Nationaal Archief Noord-Holland   ( gevestigd in Haarlem )

    NotariŽle archieven van Enkhuizen (1557-1842)
    Hoorn (1552-1842)
    Medemblik (1578-1842)
    Zaandam (1633-1843)


Nationaal Archief Zeeland

a. Archief van de Staten van Zeeland en Gecommitteerde Raden
    en van de hen opvolgende colleges, 1574 (1578)-1795 (1799)
    (inventaris gedrukt 1922).
    De jaartallen tussen haakjes geven de jaren aan
    waarvan bewezen is dat de stukken werkelijk aanwezig zijn
b. Middelburgse Commercie Compagnie, 1720-1889
    (inventaris gedrukt 1951, 1722 nrs.);
c. Classis Walcheren van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1574-1816;
d. familiepapieren;
e. handschriften.


Nationaal Archief Utrecht

Hier is gedeponeerd het archief van de Evangelische Broedergemeente (Hernhutters)
(inventaris in handschrift).


Gemeente archief Amsterdam

(gedrukte inventaris 1866-1874, 3 dln.; moderne in handschrift):

a. resoluties van Vroedschap of Raad, 1536-1795 (82 bnd.);
b. notarieel archief, 1578-1842, voor een deel met klapper;
c. archief van de Hervormde Gemeente te Amsterdam,
    1572-1818 (inventaris in handschrift, 887 nrs.);
d. archief van de Portugees-IsraŽlitische gemeente te Amsterdam, 1614-1870
    (inventaris in handschrift, 1348 nrs.);
e. archief van de Lutherse gemeente te Amsterdam.


Gemeente archief Rotterdam

a. archief van de Vroedschap,
    waaronder resoluties van dit college, 1495-1795;
b. Archief van Burgemeester en Rekenmeesters
    (inventaris in handschrift);
c. Notarieel archief, 1585-1842 (inventaris gedrukt);
d. Handschriften;
e. Archief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam,
    1795 (1797)-1874, 1875-1922 (inventaris in handschrift).


Gemeentearchief in Leiden

Secretarie-archief, 1575-1851
(inventaris gedrukt).


Naturalis in Leiden   
Flora en fauna


Landbouw Hogeschool in Wageningen
Landbouw gegevens. Planten en gewassen


Het Koninklijk Huisarchief, 's-Gravenhage;


Archief van het Centraal Bestuur van het
Nederlandse Rode Kruis
Den Haag (inventaris, 1966);

Het Synodale archief van de Nederlandse Hervormde Kerk tot 1816 (inventaris gedrukt, 1878), 's-Gravenhage;

Archief van het Nederlands Zendingsgenootschap, Oegstgeest;

Archief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, Amsterdam.


De Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage;

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam KIT;

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden;

De Universiteits Bibliotheek te Leiden.


III . Kaarten en andere topografische afbeeldingen
     over Suriname bevinden zich onder ander in
:

Het Algemeen Nationaal Archief
(inventaris Leupe, 1867; supplement 1914)

Het Maritiem Museum Prins Hendrik, Rotterdam

Het Nederlands Historisch Scheepvaart-museum

Hart Rijksprentenkabinet

Universiteits Bibliotheek te Amsterdam

En in praktisch alle genoemde archieven en instellingen, waarin zich stukken en dokumenten bevinden die van belang zijn voor Suriname.

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††