Van Son

← Terug

 

Vanaf medio 18e eeuw werden leden van de familie Van Son eigenaar van een aantal plantages in Suriname. Een van ze was plantage Nieuw Acconoribo, waarvan een deel werd afgesplitst onder de naam De Sonnebloem, ook wel bekend als Zonnebloem. In 1744 trouwde Daniel Deutz (1714-1775) –in die tijd meermaals burgemeester van Amsterdam- met de uit Brabant afkomstige Geertruid van Son (1724–1792), met wie hij acht kinderen zou krijgen.

De leden van haar familie werden betrokken bij de gezamenlijke firma Deutz & Van Son die met name in de West actief was. Rond 1745 waren er in Suriname plannen voor de vestiging van een nieuwe stad met de naam Nieuw Amsterdam, en na het gereedkomen van het gelijknamige Fort Nieuw Amsterdam werd in 1748 op naam van Michael Gabriel Fredersdorff een nieuwe koffieplantage in gebruik genomen, die hij Berlijn noemde, naar zijn geboorteplaats.

Na de beurskrach van 1772 kwam het in handen van het Deutz & Van Son, die in die tijd ook een familielid, Johannes Leonardus van Son, in Suriname had werken bij het hof van justitie. Kennelijk was eerder ook een familielid van Fredersdorff reeds in Suriname actief. Op naam van kapitein Freder werd er rond 1737 een koffieplantage Nieuw Acconoribo aangelegd aan de Cottica, ter vervanging van de eerdere plantage Acconoribo aan de Surinamerivier bij de Pauluskreek die in 1712 door de Fransman Cassard was geplunderd.

Nieuw Acconoribo kwam rond 1750 op naam van een familielid van Van Son, evenals in die periode het nabij gelegen Leeverpoel en later plantage Voorburg. Een afsplitsing van Nieuw Aconoribo kreeg in 1759 als plantagenaam De Sonnebloem resp. Zonnebloem. We zien hierna elders in Suriname ten tijde van de emancipatie de naam Zonnebloem op plantage Nursery te Nickerie ook verschijnen als familienaam.

  Auteur: Nico Eigenhuis

 

Aaanvulling: