Buttner

← Terug

Medio 18e eeuw kreeg Daniel Buttner het beheer van de plantages Vier Kinderen, Gage d’Amour, Wangunst en Koningsberg. Hij zou op Vier Kinderen zorgen voor de omzetting van suikerplantage naar houtwinning.
Plantage Vier Kinderen was als suikerplantage aangelegd door Jeremias Papot. Nadat hij in 1713 in het huwelijk was getreden met Maria van Echten zou hij met haar vier kinderen krijgen, waaraan de plantage de naam de danken heeft die en die hij in zijn testament zou noemen.

 

Na het overlijden van Papot kwam het in 1729 tot een opstand op de suikerplantage waarbij een groot deel van de slavenmacht ontkwam. Nadat zijn weduwe hierna in 1730 in het huwelijk trad met Alexander Droilhet van de nabijgelegen houtgrond La Prosperite kwam het onder diens beheer. Ook schoonzoon Louis Coetier zou op Vier Kinderen werkzaam zijn, tot diens overlijden in 1755.

 

In 1747 kwam Daniel Buttner naar Suriname, afkomstig uit een familie die destijds niet alleen in Duitsland te vinden was, maar ook in het Nederlandse Dordrecht. Hij trad er in het huwelijk met een dochter van Papot, te weten Maria Anna en zou hierna eigenaar worden van plantage Vier Kinderen en de eerder genoemde nabijgelegen plantages.
Buttner ging ertoe over om op Vier Kinderen in plaats van suiker hout te winnen en verlegde zijn aandacht naar een nieuwe plantage aan de Motkreek die hij de naam Mon Desir gaf, waar hij koffie en cacao zou produceren. De crisisjaren troffen de Buttners hard.

 

Buttner zelf overleed in 1774 waarna hij werd begraven op Mon Desir en zijn vrouw en kinderen zouden hierna opbreken uit Suriname.
De naam Buttner leeft hierna in Suriname nog voort. Zo kreeg bijvoorbeeld hun voormalige huisbediende Louisa van Buttner hierna een zoon met de naam Frans Johannes Rekedueb, in wiens achternaam de naam van de vader gespiegeld was. Er was ook een voormalig timmerman die de naam Buttner zou dragen. Hermanus van Buttner (1747-1825) ging als kuiper werken aan de Steenbakkerijstraat in Paramaribo.

 

Er waren nog meer Buttners, althans personen met Buttner als verwijzing in hun naam, zoals Venus van Hermanus van Buttner en zelfs een Hermanus van Hermanus van Buttner. De verwijzing naar de naam ging nog verder, zo was er ook een persoon die met een wel heel lange naam door het leven ging: Bakkie van Truy van Lucia van Buttner.

 

  Auteur: Nico Eigenhuis