VP helpt dakloos gezin uit de problemen

Anda Nyunsu nieuws berichten Anda Sranan Sranang Nyunsu nieuws


De door brand getroffen gezin, krijgt helpende hand toegestoken. Onze Vice President toont zich weer van zijn beste kant en bekommert zich om dakloos gezin.

VP Ronnie Brunswijk betaalt drie maanden huishuur voor gezin Lampoe, wiens huis onlangs is verwoest door brand. Daarnaast schonk hij moeder Lampoe een aanzienlijk geldbedrag, voor de aanschaf van schoolspullen en voeding.

Bij de overhandiging op zijn kabinet benadrukte de hr. Brunswijk dat het gezin drie maanden lang geen huishuur hoeft te betalen voor de woning die reeds is bezichtigd. Hierdoor hoeft het gezin niet meer in te wonen bij anderen sinds het brandongeval.

De VP gaf aan dat na deze drie maanden de regering zover zal zijn om een bouwkavel beschikbaar te stellen, ten behoeve van gezin Lampoe.

Op donderdag 4 oktober 2021 vloog bedoelde woning aan de Magentaweg in brand. Van het één op het ander moment bezaten moeder Lampoe en kinderen alleen de kleren die zij aan hun lijf hadden. De hr Brunswijk stelde zich open voor de aan hem gerichte wanhoopskreet van de moeder. Hij besloot na onderzoek van de schade het gezin een tegemoetkoming te geven.

Anda Nyunsu is een nieuws berichten service van Anda Suriname. Suriname.NU Hiermee willen wij onze bijdrage leveren. Wij zijn trots op ons land. Met Anda Nyunsu nieuws proberen wij meer bekendheid te geven aan de positieve zaken Sranan Nyunsu Anda suriname nieuws = nieuws in beweging.

meer