Voertuig leasen voor € 1.100 per maand

Anda Nyunsu nieuws berichten Anda Sranan Sranang Nyunsu nieuws


Mark Rutte Minister President van Nederlandwoont ook niet op het binnenhof en pakt gewoon de fiets. Ministers in Ned pakken gewoon de fiets. Maar nee een dure mercedes voor onze ambassadeur.

Maar wij doen het beter, de Surinaamse ambassadeur in Nederland, Radjendre Khargi mag een voertuig leasen voor € 1.100 per maand Dat is 13200 euro per jaar. ( 27.500 SRD per maand) Was een goedkopere auto niet mogelijk? Of een goedkopere auto kopen?

Met betrekking tot de aanschaf van een voertuig voor de ambassadeur in Nederland delen wij graag de juiste informatie met u. De ambassadeur zou onder normale omstandigheden een residentie ter beschikking hebben, ware het niet dat het daartoe beschikbare gebouw, is verkocht door de vorige regering. Op basis hiervan vertoeft de ambassadeur in zijn eigen woning en verplaatst zich dagelijks tussen zijn woning, de ambassade en andere noodzakelijke plekken.

De realiteit is dat de Surinaamse ambassadeur tot twee keer toe met een defectief voertuig langs de weg is komen te staan.

Een ANWB abonnemet kost 11,70 per maand en dat is met 5 dagen vervangend vervoer.

De noodzaak om het 18 jaar oude voertuig te vervangen was dus dringend aanwezig. Het tweede voertuig, een 8 jaar oude bus kan immers moeilijk worden ingezet, om te voorzien in het regulier transport van de ambassadeur.

In afwachting op vervanging had ambassadeur Khargi zijn eigen voertuig ingezet, welke nog steeds beschikbaar is voor de ambassade. De juiste procedure is bewandeld door via de Raad van Ministers goedkeuring aan te vragen voor de lease van een voertuig. Het leasebedrag is € 1.100 per maand voor dit voertuig.

Daar de ambassade slechts over 1 representatief voertuig beschikt, wordt dit voertuig ook ingezet voor transport van buitenlandse gasten die in werkverband noodzaak moeten worden getransporteerd.

Wij hopen met deze info de feiten in het juiste perspectief te hebben geplaats. Als Surinamers siert het ons immer om de integriteit van elke Surinamer te waarborgen en alle informatie te delen die ertoe kan leiden dat wij elkander met gepast respect bejegenen en blijven werken aan verheffing van elkaar in het algemeen en de natie in het bijzonder.

Anda Nyunsu is een nieuws berichten service van Anda Suriname. Suriname.NU Hiermee willen wij onze bijdrage leveren. Wij zijn trots op ons land. Met Anda Nyunsu nieuws proberen wij meer bekendheid te geven aan de positieve zaken Sranan Nyunsu Anda suriname nieuws = nieuws in beweging.

7

meer