Visresten als mest gebruiken voor planten

| Wist u dat u mogelijk uw visresten als mest kun…lvv

Wist u dat u mogelijk uw visresten als mest kunt gebruiken voor uw planten?  Het Ministerie van LVV geeft informatie over het maken van vis silage, die gebruikt kan worden als mest voor planten.

Er wordt een test uitgevoerd op soepgroente. In hoeverre zal vis silage de opbrengst beïnvloeden?

De resultaten van de proefbemesting worden in de derde week van januari 2021 gepresenteerd. Er is veel interesse in het gebruik van vis silage als meststof. Er is zelfs voorgesteld om de private sector te betrekken bij het maken van deze messtof en de boeren te voorzien hiervan. Met dit initiatief wordt het teruggooien van vis verminderd en het gebruik van bijvangst gestimuleerd.
blank

 

Meer berichten