Veld oriëntatie bezoek ressort Creola

Veld oriëntatie bezoek ressort Creola. Districtscommissaris van Saram…
Districtscommissaris van Saramacca, mevr. Sherin Bansi-Durga, heeft een oriëntatie bezoek gebracht aan Creola. De Districtscommissaris werd ontvangen door de coördinator van Jarikaba en Kampong Baroe dhr. Lachmie Perkaas Gangaram Panday, ressort leider van Creola mevr. Luciel Wakidjo-Dijksteel, bestuursdienst van Creola, bestuur van de woongemeenschap Creola en enkele buurtbewoners.
Tijdens een eerdere kennisbezoek op het commissariaat had de Districtcommisaris een lijst met wat knelpunten ontvangen en had toegezegd om zelf met haar team een orientatie bezoek te houden, hetgeen vandaag een feit is geworden. Het doel van dit bezoek was persoonlijke oriëntatie en het zoeken naar een structurele oplossingen voor de problemen waarmee de bewoners van Creola al jaren mee te kampen hebben gehad.
Gedurende de rondleiding is er aandacht gevraagd voor de volgende problemen:
-onderhoud en reparatie van de recreatie zaal;
-reparatie pompgemaal die moet zorgen voor een goede waterhuishouden tussen de Saramaccarivier en de omliggende kreken en percelen;
-Aanpak van de wegverzakking op de Creolaweg;
-Aanpak wegverzakking en pompgemaal op de hoek van de Warnerweg en Creolaweg;
-plaatsen van duikers op de hoek van de Rosevalweg en de weg die leidt naar Panama;
-Aanpak pompgemaal te Panama;
-Aanpak van de primaire wegen. Dat zijn de wegen aan de rechterzijde van de Warnerweg en Roseval weg.
Het dagelijks bestuur van Creola geeft aan blij te zijn met de komst van de DC en bedankt de bestuursdienst van Creola en de werkers voor het feit dat zij met de beschikbare middelen enorm veel werk verzetten binnen het Ressort.
DC Bansi geeft ook aan enorm blij te zijn met het bezoek en de rondleiding . Verder doet de burgermoeder geen beloftes, maar doet er alles aan om samen met de woongemeenschap van Creola en de bestuursdienst te zoeken naar oplossingen.

blank
blank
blank
blank

 

Meer berichten