Terug naar vorige pagina

V E R M I S S I N G: DURAN ARDILA, MEYER SAID

KORPS POLITIE SURINAME
Bestrijding Zware Criminaliteit
Forensische Opsporing
Telefoon: 404022
V E R M I S S I N G
Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit verzoekt de opsporing van de vermiste:
——————————————DURAN ARDILA, MEYER SAID—————————————
geboren op 16 mei 1981 in Suriname en eerder gewoond hebbende aan de Commissaris Robblesweg nummer 24 te Paramaribo .
SIGNALEMENT:
Geslacht:………………..….mannelijk
Etniciteit :………………………..gemengd
Gelaatskleur:……………………lichtbruin
Haar type:………………….kort/sluik/zwart
Postuur:…………………….mollig
DURAN ARDILA, MEYER SAID, is voor het laatst in het jaar 2018 gezien.
Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van de Afdeling Cold Case Unit op het telefoonnummer 08955084; de Command Centre (voorheen Centrale Meldkamer) op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.
Paramaribo, 15 september 2020
Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit
Namens deze,
De inspecteur van politie 1e kl,
(M. Pinas)
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina