Terug naar vorige pagina

V E R M I S S I N G: DJOWIKROMO, SARIMAN, NGATINEM

KORPS POLITIE SURINAME
Bestrijding Zware Criminaliteit
Forensische Opsporing
Telefoonnummers: 404022/
V E R M I S S I N G
Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit verzoekt de opsporing van de vermiste :
————DJOWIKROMO, SARIMAN, NGATINEM————–
geboren op 30 Juli 1944 te Paramaribo en wonende aan de Kepankistraat nummer 29 te Paramaribo .
SIGNALEMENT:
Geslacht:………………….vrouwelijk
Etniciteit :………………………javaan
Gelaatskleur:………………….lichtbruin
Haar:………………………sluik
Lichaamsbouw:……………slank
Geschatte lichaamslengte:…..1.54 M
DJOWIKROMO, SARIMAN, NGATINEM,
voornoemd, is op vrijdag 14 augustus 2020, omstreeks 6:00u van huis vertrokken om de markt te bezoeken en is sedert dien niet huiswaarts gekeerd.
Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van station Geyersvlijt op de telefoonnummers 453570; 451222; 451677, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.
Paramaribo, 18 augustus 2020
Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit
Namens deze
De inspecteur van politie 1e klasse,
(M. PINAS)
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina