Terug naar vorige pagina

Twee inbraakverdachten door Recherche Paramaribo in de kraag gevat

De 30-jarige Gonzalez A. en de 45-jarige Eliesel M. zijn in de eerste week van augustus door rechercheurs van de afdeling Recherche Regio Paramaribo in de kraag gevat en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Gonzalez en Eliesel hebben de Cubaanse nationaliteit.
Een restauranthouder deed aangifte van gekwalificeerde diefstal op het politie bureau Geyersvlijt contra Gonzalez en Eliesel. De aangever had de Cubanen in dienst genomen om de wacht te houden voor zijn restaurant. Gonzalez en Eliesel hebben goederen uit het restaurant gestolen samen met nog een andere man. Een deel van de gestolen goederen zijn terug gevonden. De derde man is nog voortvluchtig en wordt opgespoord.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina