Straatlozing Mahostraat uitgediept

Oostelijke straatlozing Mahostraat wordt uitgediept. Op dinsdag 01 d…
Anda Nyunsu nieuws berichten Anda Sranang Nyunsu nieuws


Surzwam N.V heeft een aanvang gemaakt met het uitdiepen van de oostelijke straatlozing van de Mahostraat in het ressort Kampong Baroe. Dit project wordt in opdracht van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij en op verzoek van de Districtscommissaris Mevrouw Sherin Bansi- Durga en Dna lid R. Debie uitgevoerd, die zondag jl. een spoed onderhoud hebben gehad met de minister van LVV over een aantal probleemgebieden in het district mbt natte infrastructuur.

De plaatselijke landbouwers hadden een beroep gedaan bij de bestuursdienst en de rayonleider van LVV, hr. Gerold van Brussel, daar zij bij kleine regenval te kampen hadden met water overlast. Dit probleem is jaren niet aangepakt. Deze lozing die een lengte heeft van bijkans 2 km en breedte van 7 m is door de jaren heen dicht geslibd, waardoor het water niet vrijelijk kon wegstromen . Het Mahogebied staat bekend als een landbouwgebied, alwaar drooggewassen, zoals : bananen, peper, Cassave enz. worden geteeld

De plaatselijke landbouwers bedanken Districtscommissaris Bansi en het ministerie van LVV voor hun inzet.
Met het uitdiepen van deze lozing gaat een wens van de landbouwers in vervulling. De landbouwers zullen nu gemotiveerd de landbouw in dit gebied uitoefenen.

Anda Nyunsu is een nieuws berichten service van Anda Suriname. Suriname.NU Hiermee willen wij onze bijdrage leveren. Wij zijn trots op ons land. Met Anda Nyunsu nieuws proberen wij meer bekendheid te geven aan de positieve zaken Sranang Nyunsu Anda suriname nieuws = nieuws in beweging.

 

meer