Terug naar vorige pagina

Roofverdachten en heler aangehouden

De recherche van Regio West heeft op donderdag 13 augustus, de verdachten M.F en R.C. en in een later stadium S.K. aangehouden en in verzekering gesteld. M.F. en R.C. zijn opgesloten ter zake diefstal door middel van geweldpleging en S.K. voor heling.
Op woensdag 29 juli reed een vrouw op haar fiets over de Landingstraat in het district Nickerie. Bij het naderen van de kruising gevormd door de Gouverneurstraat en de Landingstraat werd zij beroofd door twee manspersonen op een bromfiets. De duorijder rukte haar gouden halsketting, met bijbehorende hanger, weg van haar hals waarna de bromfietsbestuurder weg reed.
Uit het voorlopige recherche onderzoek is naar voren gekomen, dat M.F. en R.C. hoogst waarschijnlijk de straatberoving gepleegd hebben.. S.K. is goudsmid van beroep en heeft de gestolen halsketting met hanger gekocht. Daarom is hij ter zake heling in verzekering is gesteld. Het onderzoek is nog gaande.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina