Regerinsdelegatie bezoekt Galibi

Anda Nyunsu nieuws berichten Anda Sranan Sranang Nyunsu nieuws


Een regeringsdelegatie onder leiding van Vice- President Ronnie Brunswijk bracht een bezoek aan het inheemse dorp Galibi. De delegatie bestond uit de ministers van TCT, Albert Jubithana, Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emanuel, Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo en de minister van Grond en Bosbeleid Dinotha Vorswijk. Ook de voorzitter van DNA Marinus Bee en enkele districtscommissarisssen waren aanwezig bij dit bezoek. De delegatie werd warm ontvangen door de dorpsbewoners en welkom geheten door Kapitein Ricardo Pane.Volgens de kapitein is het bezoek een historisch moment voor Galibi omdat het nog nooit eerder is voorgekomen dat zo een regerings delegatie een bezoek heeft gebracht aan het Inheemse dorp.

Kapitein Pane maakte gebruik van de gelegenheid om de noden van het dorp aan de delegatie kenbaar te maken. Hij heeft het onder andere gehad over het belang van electiciteits- en watervoorziening en het grondenrechten vraagstuk. Hij zei dat het binnenkort 9 augustus, Dag der Inheemsen, is en sprak de hoop uit dat er gauw goed nieuws komt met betrekking tot het grondenrechtenvraagstuk. Ook gaf het dorpshoofd aan dat de dorpsbewoners zich strikt proberen te houden aan de COVID-19 protocollen. Er zijn tot noch toe geen covid gevallen in het dorp gemeld.

De verschillende ministers hebben in hun speech gewezen op onder andere het belang van Toerisme, het beleid van de regering op dat gebied, goede internet faciliteiten, het grondenrechten vraagstuk en het belang van electriciteits- en water voorziening. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen legde nadruk op het feit dat zijn ministerie ervoor zal zorgen dat zoveel mogelijk gebieden in het binnenland worden aangesloten op het water en electriciteits net. Ook het belang van vaccineren werd aan de dorpsbewoners voorgelegd.

Vice – President Ronnie Brunswijk is blij met de warme ontvangst. Voordat hij zijn spreekbeurt begon vroeg hij om 1 minuut stilte uit respect voor de voorzitter van de VIDS tevens Dorpshoofd van het inheemse dorp Hollandse Kamp die eerder op de dag overleed.
Tijdens zijn spreekbeurt verzekerde de VP dat voor het einde van dit regeertermijn het hele binnenland voorzien zal zijn van Electriciteit. De opdracht voor de aansluiting van Galibi is reeds gegeven, stelde de VP. De VP werd verder op de hoogte gesteld over enkele materiele zaken die dringend nodig zijn in het dorp. Het gaat om zaken zoals buitenboord motoren, brushcutters en ketting zagen. VP Brunswijk sloot zijn speech af met het nieuws dat deze zaken reeds aangeschaft en meegenomen zijn naar het dorp. Na het officiele gedeelte kreeg de delegatie een rondleiding door het dorp.

 

 

Anda Nyunsu is een nieuws berichten service van Anda Suriname. Suriname.NU Hiermee willen wij onze bijdrage leveren. Wij zijn trots op ons land. Met Anda Nyunsu nieuws proberen wij meer bekendheid te geven aan de positieve zaken Sranan Nyunsu Anda suriname nieuws = nieuws in beweging.

meer