Terug naar vorige pagina

Rectificatie:Bromfietser overlijdt na aanrijding

De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname heeft op donderdag 27 augustus per abuis aangegeven dat de 46-jarige autobestuurder S.P. over de Indira Ghandiweg reed komende vanuit de richting van de Latourweg; terwijl de bromfietser Shekkar Dassasingh vanuit de tegenovergestelde richting kwam aangereden. De informatie met betrekking tot de rijrichting van de bromfietser is niet juist.
De autobestuurder S.P. en de bromfietser Shekkar Dassasingh reden over de Indira Ghandiweg en beiden kwamen vanuit de richting van de Latourweg en gingen in de richting van Lelydorp. De autobestuurder S.P. sloeg links af om de Noordpoolweg in te gaan waarbij hij de bromfietsbestuurder Dassasingh doorkruiste met het noodlottig gevolg.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina