Terug naar vorige pagina

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV Paramaribo, 30 september 2020 Nieuwe … LVV

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 30 september 2020

Nieuwe Raad van Commissarissen bij de Melkcentrale

De Melk Centrale Paramaribo N.V. (MCP) is een parastataal bedrijf dat ressorteert onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Op dinsdag 29 september 2020 is door minister Parmanand Sewdien van LVV, de nieuwe Raad van Commissarissen van dit melk en melkproducten producerend bedrijf geïnstalleerd.

De minister heeft de nieuwe Raad de verschillende uitdagingen voorgehouden.
Het ministerie van LVV is voor zowel de Melk Centrale Paramaribo, alsook voor de melkveeboeren die de rauwe melk leveren aan MCP verantwoordelijk, wat weleens tot spanningen kan leiden.

Melk is een heel belangrijk product voor jong en oud en van eminent belang voor een gezond leven, vandaar dat de bewindsman de nieuwe RVC op het hart heeft gedrukt er alles aan te doen om de melk en melkproducten betaalbaar te houden voor de gemeenschap.

Aan de nieuwe RVC is door minister Sewdien meegegeven om discussies te voeren, hoe de MCP gemaakt kan worden tot partner in het geheel van melkvee boeren, agrariërs en eventueel anderen, door producten uit die groep mee te nemen in hun distributie netwerk. MCP moet in de toekomst gezien worden als partner in het geheel en niet als concurrent.

De nieuwe Raad staat onder leiding van Kishen Jhagroe en de overige leden zijn Pria Pherai, Shivana Plet, Dennis Huur en Jason Bakker. De nieuwbakken President-Commissaris dankte de minister voor het vertrouwen dat in hun wordt gesteld en gaf aan dat zij de uitdaging aangaat om de MCP tot verdere bloei te brengen.


U gebracht door Anda Suriname www.suriname.NU

Terug naar vorige pagina