Terug naar vorige pagina

OVERHANDIGING INTEGRALE COVID-19 HANDHAVINGSPLAN AAN MINISTER AMOKSI

Op zaterdagmorgen 29 augustus heeft het Covid-19 Coordinatie Team KPS (CCT-KPS) haar Integrale Handhavingsplan COVID-19 overhandigd aan de minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi.
Het team bestaat uit een voorzitter, een onder voorzitter en acht leden. De voorzitter is de commissaris van politie H. Seedorf en de onder voorzitter is de commissaris van politie S.Changoer.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina