Opruimen puin BOG

Anda Nyunsu nieuws berichten Anda Sranan Sranang Nyunsu nieuws


Het Crisisteam Infrastructuur en Calamiteiten (CTI&C) van Openbare Werken (OW) is in samenwerking met het directoraat Openbaar groen en Afvalbeheer (OGA) gestart met het verwijderen van puin van het BOG-complex aan de Rode Kruislaan in Paramaribo. CTI&C-OW is vertegenwoordigd in het onlangs door de minister van Volksgezondheid, geïnstalleerde crisisteam van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG). Dit BOG-team is belast met het opruimen van het afgebrande pand, het beoordelen en in kaart brengen van de status van de overgebleven gebouwen. Het in kaart brengen van de terreinen, de huidige infrastructuur en inrichting van deze terreinen, het uitbrengen van advies over het vervolgtraject, onder andere renoveren, nieuwbouw opzetten, inrichten, aanpassen en infrastructuur. Op donderdag 22 juli 2021 is er onder supervisie van Rodney Bouterse, voorzitter CTI&C-OW, een aanvang gemaakt met het opruimen van het terrein van BOG, waarbij tot nu toe meer dan 20 ton afval is verwijderd, als gevolg van de brand.


blank
blank
blank
blank
Anda Nyunsu is een nieuws berichten service van Anda Suriname. Suriname.NU Hiermee willen wij onze bijdrage leveren. Wij zijn trots op ons land. Met Anda Nyunsu nieuws proberen wij meer bekendheid te geven aan de positieve zaken Sranan Nyunsu Anda suriname nieuws = nieuws in beweging.

meer