Ondernemingen ontbreken arbeidsinformatie

Ondernemingen ontbreken arbeidsinformatie
Anda Nyunsu nieuws berichten Anda Sranan Sranang Nyunsu nieuws


Controle van nodige documenten tijdens de inspectie.

Het Covid-19 clusterteam is geruime tijd actief en heeft als voornaamste doel om ervoor zorg te dragen dat ondernemingen zich houden aan de voorgeschreven Covid-19 protocollen. Naast de controle handhaving voert het team, samen met de eenheden van de verschillende ministeries, ook de reguliere inspectie werkzaamheden uit. Deze inspecties worden per heden, naast Paramaribo, ook gedaan in de randdistricten. Het voornemen bestaat om de ondernemingen te voorzien van informatie sessies, zodat zij beschikken over volledige arbeidsinformatie over onder andere de rechten en plichten van de werkgever als de werknemer.

 

Inspecteur-Generaal Arbeidsinspectie, Rowan Noredjo, heeft tijdens een updategesprek aangegeven dat bij de diverse controlewerkzaamheden is gebleken dat ondernemingen niet over alle nodige informatie beschikken om conform de arbeidswetten te handelen. Het is van eminent belang dat de ondernemers beschikken over deze informatie. Indien de onderneming niet beschikt over alle nodige documenten, zal deze niet toegelaten worden om diensten te bieden aan het publiek en kunnen er sancties getroffen worden.

Illegale producten die in beslag zijn genomen tijdens de inspectie.

Ook is gebleken dat er weinig gehoor wordt gegeven aan de protocollen die vastgesteld zijn door het Covid-19 managementteam. Bij het constateren van directe gevaar voor de werknemers en burgers die gebruik maken van de diensten, voert het team correctiemaatregelen door. Maar bij enkele onacceptabele gevallen wordt er nog steeds overgegaan tot sluiting of intrekken van de vergunning.

Voor meer informatie over werkgevers en werknemers kunnen de onderstaande afdelingen van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken geraadpleegd worden:

Arbeidsinspectie

Adres: Gemenelandsweg no. 83 – 85

Telefoonnummer: 411301 – 471660 – 471940

Email: clustercovid19team@gmail.com

Onderdirectoraat Arbeidsmarkt

Adres: Mr. E. Brumastraat no. 52

Afdeling Arbeidsbemiddeling

Telefoonnummer: 8815616 – 8815676

Email: arbeidbemiddelingsur@gmail.com

Afdeling Werkvergunningen Paramaribo

Telefoonnummer: 472920 – 8640051

Email: werkvergarbeid@gmail.com

Afdeling werkvergunningen Nickerie

Telefoonnummer: 231418

Email: wvnickerie@atm.gov.sr

 

 

Anda Nyunsu is een nieuws berichten service van Anda Suriname. Suriname.NU Hiermee willen wij onze bijdrage leveren. Wij zijn trots op ons land. Met Anda Nyunsu nieuws proberen wij meer bekendheid te geven aan de positieve zaken Sranan Nyunsu Anda suriname nieuws = nieuws in beweging.

 

meer