Terug naar vorige pagina

O P S P O R I N G: PUTTER, ROBERT PAUL

KORPS POLITIE SURINAME
Bestrijding Zware Criminaliteit
Forensische Opsporing.
Telefoon: 404022
O P S P O R I N G
De procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname verzoekt, gelast de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de verdachte met de volgende personalia:
—————————————- PUTTER, ROBERT PAUL—————————————-
Geboren op 17 mei 1949 te Amsterdam, laatst gewoond hebbende aan de Condorstraat nummer 104 te Paramaribo.
PUTTER, ROBERT PAUL, voornoemd wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan Medeplichtigheid aan overtreding van de Anti Corruptiewet; Overtreding wet Moneylaundring; Deelneming aan een Criminele organisatie; Verduistering en Oplichting zoals omschreven in het Surinaams Wetboek van strafrecht.
S I G N A L E M E N T
GESLACHT……………………………………………MANNELIJK
ETNICITEIT……………………………………………OVERIGE
HUIDSKLEUR……………………………….BLANK
HAARDRACHT………………………………SLUIK
POSTUUR…………………………………….SLANK
LENGTE………………………………………1.87M
Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de Afdeling Fraude op de telefoonnummers 08963827; 08563597, de Command Center op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.
Paramaribo, 03 september 2020,
De procureur generaal bij het Hof van Justitie in Suriname
namens deze,
De inspecteur van politie 1e kl,
(M. PINAS)
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina