Terug naar vorige pagina

Nadere informatie m.b.t. weer oppakken “Lock down” overtreders.

Zoals gewaarschuwd is de politie op vrijdagavond 14 augustus weer begonnen met het oppakken van “lockdown” overtreders. De politie heeft een aantal personen aangehouden die geen valide reden hadden om na acht uur in de avond op straat te zijn.
Deze “lockdown” overtreders zijn overgebracht naar een grote hal op het terrein van de politie academie; alwaar zij tot en met vijf uur in de ochtend moesten blijven onder politie bewaking. Na vijf uur werden zij heen gezonden. Het oppakken van “lockdown” overtreders is een oude maatregel die weer gebruikt wordt. Binnenkort zullen meer maatregelen getroffen worden tegen covid-19 overtreders in het algemeen. Die maatregelen kunnen van financiële alsook van vrijheidsbenemende aard zijn.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina