Terug naar vorige pagina

Moordlustige brandstichter achter slot en grendel gezet

De politie van het bureau Santodorp heeft op donderdagmiddag 13 augustus de 60-jarige Jerrel A. aangehouden voor brandstichting en poging tot moord.
Uit het voorlopige politie onderzoek is naar voren gekomen dat Jerrel het woonadres van zijn 59-jarige ex-vrouw heeft aangedaan met brandstof in zijn bezit. Nadat hij een schuifraam kapot had geslagen goot hij brandstof in een kamer van de woning . Vervolgens stak hij de brandstof in brand en stichtte daardoor brand in de kamer. Op dat moment bevond de ex-vrouw van Jerrel zich in het huis.
Toen de vrouw vuur uit de kamer zag komen maakte zij de voordeur open om het huis uit te gaan. Jerrel, die haar bij de voordeuur opwachtte, greep haar vast en besprenkelde haar vervolgens met brandstof met de kennelijke bedoeling om haar in brand te steken. Het gelukte de vrouw om zich uit de greep van Jerrel te bevrijden voor dat hij tot zijn afschuwelijke daad kon overgaan. Nadat de vrouw zich had losgerukt rende zij weg van Jerrel om zichzelf zodoende in veilgheid te brengen.
Jerrel liep weg maar is niet ver van de plaats van het misdrijf door de politie aangehouden. De brandweer kon voorkomen dat het huis helemaal in vlammen opging. Jerrel is hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld na overleg met het Openbaar Ministerie.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina