Minister Walden bespreekt lopende projecten met Wereldbank

Minister Walden bespreekt lopende projecten met Wereldbank
Anda Nyunsu nieuws berichten Anda Sranan Sranang Nyunsu nieuws


Omdat het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (Min. EZ) de counterpart is van de Wereldbank en bezig is met de voorbereiding van de implementatie van het Competitiveness and Sector Diversification project, heeft minister Walden een zoom meeting gehad met verschillende specialisten van de Wereld Bank. Tijdens dit onderhoud heeft de minister haar team van adviseurs gepresenteerd en heeft van gedachten gewisseld over de voortzetting van de WB-projecten.

Ook is er ingegaan op de projecten, die ons land in voorbereiding heeft bij de Bank alsook de beschikbare financiering. De bewindsvrouw en haar team hebben aangegeven op welke componenten van de WB-projecten het ministerie zich de komende jaren zal richten. Zo zal er een actieplan uitgestippeld worden met als doel verbetering en ondersteuning te bieden aan Kleine en Middelgrote Ondernemingen en het ondernemingsklimaat.

De meeting was er verder op gericht uitvoerende instanties en andere betrokken partijen te begeleiden bij de verschillende projecten waarvoor de Wereld Bank de beschikbare financiering verstrekt. De WB-specialisten hebben aangegeven “ready” te zijn om Suriname te begeleiden en te helpen met de diversificatie en groei van de economie. Zo is ondermeer ingegaan op de processen en procedures van procurement, ease of doing business en Investment growth.

Anda Nyunsu is een nieuws berichten service van Anda Suriname. Suriname.NU Hiermee willen wij onze bijdrage leveren. Wij zijn trots op ons land. Met Anda Nyunsu nieuws proberen wij meer bekendheid te geven aan de positieve zaken Sranan Nyunsu Anda suriname nieuws = nieuws in beweging.

meer