Terug naar vorige pagina

Man te Gran Dang Sula verdronken

Het lijk van de 29-jarige Fabian Groenewoud is in de middag van dinsdag 18 augustus uit het water te “Gran Dang sula” gehaald. Deze sula is in het district Sipaliwini.
Uit het voorlopige politie onderzoek is naar voren gekomen dat het slachtoffer voor een weekend trip met een groep van zeven personen, bestaande uit familie en vrienden, op vrijdag 14 augustus naar het dorp Godo ging. Op zondag 16 augustus viel Fabian in de Suriname rivier te “Gran Dang sula” en verdween in de diepte. Op dinsdagmiddag 18 augustus is het lijk van Fabian uit de rivier gehaald. Het ontzielde lichaam is in opdracht van het Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina