Terug naar vorige pagina

Korps Politie Suriname Afdeling Rijexamen

Hierbij deelt het hoofd van de afdeling Rijexamen de gemeenschap mede, dat vanwege de “Lock down” weekeinden de verkeersexamens die vallen op de zaterdagen zijn verschoven naar de daarop volgende maandagen om 17.00 uur .De kandidaten kunnen voor nadere informatie in contact treden met hun rijscholen.
Aan alle belanghebbenden wordt gevraagd gevolg te geven aan Covid-19 maatregelen; zoals het dragen van neus-en mondbedekking en het ontsmetten van de handen. De lichaamstemperatuur zal gemeten worden alvorens de examenlocaties te betreden.
Let wel: mensen die hoesten en/of koorts hebben zullen niet tot de locaties van de afdeling Rijexamen worden toegelaten.
Het hoofd Rijexamen,
Inspecteur van politie 2e klasse,
SUSSENBACH H.L.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina