Terug naar vorige pagina

Kennismakingsbezoek tussen minister Ramadhin en CLO-voorzitter Een de…

Kennismakingsbezoek tussen minister Ramadhin en CLO-voorzitter

Een delegatie van de Centrale Landsdienaren Organisaties (CLO) onder leiding van de heer Ronald Hooghart heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Amar Ramadhin van
Volksgezondheid. Tijdens dit gesprek zijn er zaken en bezwaren…

MeerSource

Terug naar vorige pagina