Terug naar vorige pagina

Jonge vrouw dood aangetroffen in een zwembad

De politie van het bureau Munder kreeg op zaterdagmorgen 22 augustus een telefonische melding, dat het ontzielde lichaam van een vrouw in een zwembad was aangetroffen. Dat het zwembad op een woonadres was.
De politie ging naar het woonadres voor onderzoek en trof het lijk van een jonge vrouw op de bodem van het zwembad aan. De huisbewoners verklaarden aan de politie dat zij de dode vrouw helemaal niet kenden. In opdracht van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van de onbekende vrouw in beslag genomen voor obductie. Het verder onderzoek in deze zaak is door de politie van het bureau Munder overgedragen aan de collega’s van de Afdeling Kapitale Delicten.
De volgende dag, zondag 23 augustus, maakte een mevrouw contact met de politie van Uitvlugt om een aangifte van vermissing te doen. Haar 22-jarige dochter Gabrielle Lends was van huis weggelopen. De mevrouw gaf verder aan dat haar dochter psychische problemen had en vaker van huis weg liep.
Het lijk, dat daags tevoren, in het zwembad aangetroffen was bleek dat van Gabriëlle,Lends te zijn. Volgens verklaring van haar moeder was zij jaren onder psychiatrische behandeling. Het onderzoek duurt voort.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina