Jimmy Toeroemang nieuwe Trio granman Kwamalasamutu

Anda Nyunsu nieuws berichten Anda Sranan Sranang Nyunsu nieuwsJimmy Toeroemang nieuwe Trio granman Kwamalasamutu

anda suriname

Rechts: Granman Jimmy Toeroemang, de nieuwe Trio granman Kwamalasamutu

Oud-granman Ashongo Alalaparu heeft het granmanschap der Trio’s overgedragen aan zijn kleinzoon Jimmy Toeroemang. Tijdens een vergadering van de leiders van de 8 Trio dorpen in Zuid-Suriname op 28 augustus 2021 jongstleden, gaven ze hun ondesteuning aan de nieuwe benoeming. De overdracht vond op 17 september ceremonieel plaats, door het opzetten van de hoofdtooi, het omhangen van de ambtssjerp en het overgeven van de wandelstok door de oud-granman aan de nieuwe granman. Hierna vond de inzegening plaats door voorgangers van de lokale Baptistengemeente.

In zijn overdrachtstoespraak, wees oud-granman Ashongo Alalaparu de nieuwe granman erop dat hij granman is van 12 stammen te Kwamalasamutu. Hij zal moeten samenwerken met de andere Inheemse volken in Suriname, de Marrons, de overheid en alle Surinamers. Granman Jimmy Toeroemang gaf aan zich ervan bewust te zijn dat hij een grote boot over de soela’s te trekken heeft. Met ondersteuning van eenieder moet het lukken de gemeenschap van Kwamalasamutu op een hoog niveau te brengen.

Vice-president Ronnie Brunswijk, thans Waarnemend (Wnd) President van de RepubliekSuriname, was op uitnodiging bij dit heugelijk gebeuren aanwezig, vergezeld van zijn staf. De Wnd President feliciteerde de nieuwe grangman en wenste hem veel succes toe. Diverse sprekers brachten eveneens hun felicitaties over, waaronder kapitein Carlo Lewis namens de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en hoofdkapitein Lesina die namens granman Bono Velanti der Aukaners sprak.

blank
blank
Anda Nyunsu is een nieuws berichten service van Anda Suriname. Suriname.NU Hiermee willen wij onze bijdrage leveren. Wij zijn trots op ons land. Met Anda Nyunsu nieuws proberen wij meer bekendheid te geven aan de positieve zaken Sranan Nyunsu Anda suriname nieuws = nieuws in beweging.

77

meer