Terug naar vorige pagina

Het ministerie van OW

Het ministerie van OW heeft dinsdag 29 sept.2020 door tussen komst van Districtscommissaris dhr. Goelaman M.S. en Dependance OW Lelydorp de Sidoredjoweg (Dessa ) voorzien van zand.
Dhr. Krish Soekdewsoekoel, hoofd dependance OW Lelydorp is ontzetten blij met deze aanzet . Hij is van plan gefaseerd de achterstallige onderhoud van de wegen in ressort Lelydorp in de komende jaren in te lopen.
Overheid Suriname Nieuws
BIC Wanica Zuid-Oost

U gebracht door Anda Suriname www.suriname.NU

Terug naar vorige pagina