Terug naar vorige pagina

Grote groep verkeersdeelnemers beboet door de MSD

De Motor Surveillance Dienst (MSD) van de politie heeft in de periode van zondag 20 september tot en met zaterdag 26 september verkeerscontroles uitgevoerd op verschillende plekken binnen Paramaribo. Tijdens deze controles zijn 70 autobestuurders bekeurd voor het rijden in niet verzekerde voertuigen.
Zestig autobestuurders zijn op de bon geslingerd omdat zij hun voertuigen niet ter herkeuring hebben aangeboden. 51 verkeersdeelnemers zijn beboet omdat zij in voertuigen reden die niet voorzien waren van de vereiste nummerplaten. Voor het rijden op zodanige wijze zijn 54 verkeersdeelnemers op de bon geslingerd. Een autobestuurder die door rood licht had gereden werd ook beboet.
Voor het handmatige gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer zijn 79 overtreders beboet. Enkele van deze overtreders hebben hun boete ter plaatse voldaan.
De politie doet een beroep op een ieder om erop te letten dat de documenten van hun voertuigen in orde zijn alvorens zij deel gaan nemen aan het verkeer op de openbare weg.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina