Terug naar vorige pagina

Geestesgestoorde moeder brengt zoontje ernstige brandwonden toe

Een oom deed op zondag 30 augustus  het politiebureau te Santodorp aan met zijn zes jarig neefje. De jongen vertoonde brandwonden aan het lichaam. De oom verklaarde aan de politie dat de moeder van de jongen heet water op hem gegooid had.
De politie zorgde ervoor dat de jongen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis werd overgebracht.  De verwondingen zijn van dien aard dat het slachtoffer in het ziekenhuis is opgenomen. De 40-jarige J.K. is de moeder van de jongen. Zij moet de persoon zijn die hem zwaar mishandeld heeft. Uit onderzoek blijkt dat J.K. reeds twee jaren psychiatrische problemen heeft en begeleid wordt door deskundigen van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS).
Na afstemming met het Openbaar Ministerie is J.K. in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. Het verder onderzoek in deze zaak  is overgedragen aan de politie van de afdeling Jeugdzaken.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina