Terug naar vorige pagina

Fietsendief op heterdaad betrapt

De 28-jarige Bjorn W. is op dinsdag 11 augustus door de politie van het bureau Centrum aangehouden voor diefstal van fiets. Bjorn is in het stadscentrum aangehouden door een man. Deze man was getuige van de diefstal van het rijwiel. Nadat hij Bjorn had aangehouden droeg hij hem over voor de politie samen met het rijwiel.
Bjorn geeft toe dat hij de fiets gestolen heeft. Hij werd na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De eigenaar van de fiets heeft geen aangifte gedaan. De eigenaar wordt opgeroepen om in contact te treden met de politie van het bureau Centrum in de Keizerstraat en wel vanaf 08.00 tot en met 14.00 uur.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina