Terug naar vorige pagina

Drugsovertreders in de kraag gevat

Rechercheurs van de Narcoticabrigade hebben in de eerste week van augustus de 47-jarige cocaïne verstrekker tevens verzender Orlando D. en de 32-jarige cocaïne verzendster Elisabeth L. op hun woonadressen opgespoord en aangehouden ter zake overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn deze verdachten in verzekering gesteld.
Elisabeth L. bood twee keren in het jaar 2018 postpakketten ter verzending aan bij een postbedrijf hier te lande. Bij controle heeft de douane in beide postpakketten cocaïne aangetroffen. De postpakketten met inhoud zijn vervolgens, voor verder onderzoek, overgedragen aan de Narcotica Brigade. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat Elisabeth de postpakketten, inhoudende onder andere cocaïne, van Orlando had ontvangen om te posten.
Orlando D. werd sinds 2018 opgespoord door de Narcotica Brigade omdat hij ook persoonlijk postpakketten met cocaïne, ter verzending naar het buitenland, had aangeboden bij verzendbedrijven hier te lande. In 2018, 2019 en in dit lopend jaar heeft Orlando zeker 6 postpakketten inhoudende cocaïne ter verzending aangeboden. Hij wist op vernuftige wijze uit handen van de politie te blijven; maar aan elk touw komt een einde.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina