Terug naar vorige pagina

Dorpskapitein van Matta om het leven gebracht

De politie van het bureau Zanderij kreeg op dondermiddag 13 augustus een melding dat het lijk van de dorpskapitein van Matta de heer Michel Karwofodi was aangetroffen in diens woning.
De politie van Zanderij en collega’s van andere specialistische afdelingen zijn tot de conclusie gekomen, dat de 67- jarige kapitein Karwofodi om het leven is gebracht. Zijn ontzielde lichaam vertoonde sporen van geweld. In en buiten het huis heeft de politie ook sporen aangetroffen die wijzen op een misdrijf.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina