Dokter Eugene William Leckie

Dokter Eugene William Leckie – een der mede-oprichters van v.v. Transvaal

 

Op uitzonderlijk hoge leeftijd was ‘Willem’ Leckie, geboren op 16 maart 1906 – de enige mede-oprichter van de v.v. Transvaal – lichamelijk en geestelijk nog tamelijk vitaal. Zijn humoristische instelling had hij nog altijd behouden van degenen die hem meemaakten, soms bij een wedstrijd van zijn geesteskind of bij een ander belangrijk sportevenement.
De Heel-, Genees- en Verloskundige dokter Leckie, zoals in de eerste helft van deze eeuw gekwalificeerde huisdokters werden betiteld, toonde reeds op heel jonge leeftijd aanleg en liefde voor allerhande spelsoorten, voor de sport in het algemeen en het voetbal in het bijzonder.
Op een goede dag in de twintiger jaren staken de gebroeders Leckie, Elliotts , Nassy en anderen, allen leerlingen van de Hendrikschool, de koppen bijeen en richtten een echte voetbalclub op. De naam TRANSVAAL werd gekozen vanwege het feit, dat in die dagen het gelijknamige Zuid-Afrikaans stadje dikwijls in de spotlight was. Transvaal was een onafhankelijke staat in Zuid-Afrika in de tweede helft van de 19e eeuw die geregeerd werd door de Boeren, Nederlandstalige afstammelingen van blanke kolonisten uit de Kaapkolonie.
Besloten werd om op het Mr. J.C. Bronsplein de activiteiten te ontplooien en dagelijks werd er flink geoefend tegen o.a. veel grotere jongens van het Sint Boniface internaat. De successen die toen reeds werden bereikt stimuleerden ook de ouders van de jeugdige Transvalers om volop hun medewerking te verlenen.
Na een optimale voorbereiding besloten de jongens zich aan te sluiten bij de SVB. De oefeningen werden volhardend voortgezet en naast het voetballen maakten de clubleden dagelijks een fietstocht waaraan ook andere belangstellenden mochten deelnemen. Deze serieuze trainingen hadden kennelijk zeer goede invloed op de jongelui en aan een goede conditie ontbrak het hun dan ook geenszins.
Geen toeval, dat broer René Leckie, ook bekend als ‘Stier’, de eerste officieel georganiseerde toerfietsenrace won, waarbij de toen zeer bekende topper Hendrik ‘Baas’ Seljee uit Commewijne het moest afleggen.
Intussen kreeg Transvaal meer en meer gestalte. Het eerste competitiejaar in de 2e klasse was een succes. De uitstekende prestaties leidden ertoe, dat de club naar de hoogste, de eerste klasse van de SVB promoveerde. Dankzij de grote clubliefde van spelers en supporters groeide op het stevig fundament van de Leckies en Elliots Transvaal uit tot wat zij tot op de dag is, namelijk een voetbalclub met waardigheid en allure, voor de zoveelste maal Landskampioen.
‘Willem’ Leckie had naast voetbal, als mede-oprichter van de korfbalvereniging Vitesse ook medegewerkt aan de opbouw van deze tak van sport en hij heeft zich in verschillende SVB-commissies optimaal en toegewijd ingezet.
Op eerbiedwaardige leeftijd was hij niet minder sportief dan in zijn reeds lang vervluchtigde jeugd. Zo`n een genade is niet aan velen gegund!
Met dank aan FB: Surinaamse Historie

meer