Terug naar vorige pagina

DISTRICTSCOMMISSARIAAT NICKERIE R. P. Bharosstraat no. 86 …

DISTRICTSCOMMISSARIAAT NICKERIE
R. P. Bharosstraat no. 86 Nieuw- Nickerie
Tel nr. 231712 / 231448 / 231605 Fax nr. 231715
Email: comnickerie@hotmail.com
—————————————————————————————————-
Oproepbericht

De Districtscommissaris van Nickerie roept hierbij alle eigenaren van leegstaande en/of overwoekerde percelen op, om thans binnen 1(één) week , ingaande dinsdag 29 september 2020 zulks op te ruimen of schoon te maken.
In een oproepbericht van 09 september j.l. was u reeds 2(twee) weken de gelegenheid geboden aan het bovenstaande te voldoen.

Ook wordt op de burgers wederom het beroep gedaan om het gedeelte van de berm voorlangs hun perceel te onderhouden.

Indien u geen gehoor geeft aan deze oproep zullen de nodige maatregelen worden getroffen.

De Districtscommissaris voornoemd:
Mw.Senrita Gobardhan

Overheid Suriname Nieuws
Bic NIckerie

U gebracht door Anda Suriname www.suriname.NU


District Nickerie

Hoofdplaats: Nieuw Nickerie

Districtscommissariaat

Adres: R.P Bharosstraat no. 86

Telefoon: 0231448 / 0231712 / 0231605

Fax: 0231715

Aantal inwoners: 36.639
Aantal ressorten: 5

Ressortindeling:
Wageningen
Groot Henar
Oostelijke polders
Westelijke Polders
Nieuw Nickerie

Terug naar vorige pagina