Terug naar vorige pagina

Directeur Surinaamse Postspaar Bank in verzekering gesteld

De directeur van de Surinaamse Postspaar Bank( SPSB) Gilmardo. K. is vandaag, donderdag 13 augustus 2020, in verzekering gesteld. Hij is in verzekering gesteld in het verlengde van het strafrechtelijk onderzoek contra de gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname  Robert van T. en de voortvluchtige verdachte Gillmore Hoefdraad. De directeur wordt onder andere verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, gekwalificeerde verduistering en oplichting.
De afdeling Fraude van de politie is belast met dit strafrechtelijk onderzoek.
 
 
 
 
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina